Atria tjurauktion 2024

A-tuottajat_sonnihuutokauppa_header1280x360px_20v.jpg

I år, den största i Finland!

Samtransport av tjurar till köpare kommer att ske under vecka 21/2024

 

NOTERA! Är din boskap ekologisk? En ekologisk gård ska ha ett positivt beslutat av NTM- centralen om köp av en konventionell tjur innan den deltar i auktionen. EU:s nya förordning om ekologisk produktion kräver detta: Ansök om tillstånd (Ekologisk kontrollblankett 9b undantag från djurproduktion) nu omedelbart och ta reda på ansökningsanviningarna i förväg.

 

Alla uppgifter om tjurarna:

Man kan se tjurarna virtuellt i bilder och videor. Bilder av tjurarna publiceras i Sonnikone, Vilket är till stor hjälp vid val av tjur. Listan över tjurar till salu, inklusive startpriser och försäljningsscheman har publicerats.

Alla tjurförsök och deras resultat samlas på webbplatsen Kasvukoe 2023-2024.

Observera att några av tjurarna som var med i tillväxttestet har blivit eliminerade från avelsförsäljning. Du kan dock bekanta dig med tjurarnas resultat på tillväxtsidorna.

Tjurarnas gentyper

Alla tjurar har genotypats, och deras avelsvärden har beräknats genom genomisk selektion. Nästa indexberäkning sker efter auktionen vecka 19, vilket kan leda till små förändringar i värdena. Dessa förändringar kommer att synas i stambokscertifikaten för de inköpta tjurarna, som skrivs ut mellan handeln och tjurens transport. Det är enkelt att bekräfta tjurarnas framtida kalvar med hjälp av genotypning. Genotypningen utförs antingen från svanshårprover eller vävnadsprover tagna med DNA-örmärken.

Tjuranas hälsa

Alla tjurar på hela gårdscentret fördes till en ren och desinficerad uppfödningsanläggning två veckor efter att den varit tom i oktober. Salmonellaprover tas från anläggningen innan auktionen. Tjurar är på Mycoplasma bovis A-nivå. Dessutom togs Mycoplasma bovis-antikroppsnivåer från tjurarnas ursprungliga besättningar på hösten.

För tjurar upprättas ett djurhållningsplats djurhälsointyg med bilagor. Intyget skickas till alla som köpt tjuren innan tjurarna transporteras. Om du vill se hälsointyget innan tjurauktionen, kontakta då Susanna Vehkaoja.

Börja ditt val på Sonnikone:

I Sonnikone kan du ordna tjurarna i den ordning som du väljer egenskaperna och du kan skriva ut dem i preferensordning. På Sonnikone kan du även se en YouTube film av tjuren.

I stambeviset kan du se t.ex tjurens härstamning och föräldrarnas resultat. Bedömningen av rygglängden ändrades i år av Faba, men stambeviset har ingen plats för ett nytt linjärt resultat. Däremot kan du se föräldrarnas cm-resultat där. Kontrollera betyget som tjuren fått i strukturbetygstabellen som finns på denna sida. Glöm inte att bekanta dig med den omfattade försäljningslistan innan du fattar ett köpbeslut!

I Sonnikone kan du också dela tjurens informationskort med en bild, till exempel på dina sociala mediekanaler.

länk till SONNIKONE

 

Alla tjurköpare måste acceptera villkoren i kontraktet.

För mer info:

Vehkaoja Susanna

Utvecklingschef

Vehkaoja Susanna

040 750 5167

Eko och Diko- gårdar, avelsförmedling (köttraser)