Peter Backlund premierades

Peter Backlund är anställd som logistikansvarig för nötproduktion vid ÖK. I samband med ÖK-styrelsens sommarsamling i Jakobstad den 14 juli 2023 premierades han med förtjänsttecken för sitt arbete och sin insats vid ÖK så här långt.

Premieringen förrättades av styrelsens ordförande Jan Anderssén och VD Tom Åstrand.

Så här löd diplomtexten: ”Finlands Svenska Andelsförbund har på förslag av Andelslaget Österbottens Kött beslutat tilldela Peter Backlund förtjänstmedalj i silver med rödgult band”

Detta som ett uttryck för att Backlund under 20 år har arbetat och verkat till förmån för Andelslaget Österbottens Kött.

Peter har daglig kontakt med medlemmarna och är ett ansikte utåt för ÖK.

Peter tackade ödmjukt för uppmärksamheten. Han tycker om sina arbetsuppgifter som logistikansvarig och har ett gott samarbete med förtroendevalda, styrelsen och inte minst alla medlemmar och producenter.

Han berömmer övriga personalen och säger att arbetslaget vid ÖK hjälps åt på ett sätt som gör att man verkligen trivs.

I nästa nummer av Klövar&Timotej kommer en längre intervju med Peter att ingå.

 

Grattis till utmärkelsen!

Peter B_neliönosto 4.jpg

Peter B_neliönosto 3.jpg

Peter B_neliönosto.jpg

Peter B_neliönosto 2.jpg