Avelstjurauktion 2023

Atrias tjurauktion 2023

Behöver du avelstjurar för sommarens betäckningar? Förra året såldes mer än hundra tjurar för avel!

Atrias avelstjurauktion ordnas på nätet tors 27.4.2023 kl. 12. Auktionen avslutas efter ras enligt följande:

  • Tis 2.5. Angus och Hereford
  • Ons 3.5. Limousin, Charolais och Simmental

Samtransport av tjurar till köpare kommer att ske under vecka 21/2023.

Anmälan till nätauktionen:

Genom att registrera dig accepterar du försäljningsvillkoren och får tillgång till den stängda auktionen för att följa utvecklingen av försäljningen av tjurarna och för att kunna ge bud.

Tjurarnas uppvisningsdag ordnas på avelstjursgården i Jalasjärvi fre 28.4 kl. 10-14. Evenemanget kan endast nås genom att man registrerar sig som köpare och att man registrerar sig i tid för visningsdatumet. Om din besättning eller familj har symtom på smittsamma sjukdomar går det inte att deltaga på visningsdagen. De som har registrerat sig för visningsdatumet kommer att få mer detaljerade instruktioner senare. 

ÄR DIN BOSKAP EKOLOGISK? En ekologisk gård ska ha ett positivt beslut av NTM-centralen om köp av en konventionell tjur innan den deltar i auktionen. EU:s nya förordning om ekologisk produktion kräver detta. Ansök om tillstånd (Ekologisk kontrollblankett 9b undantag från djurproduktion)  nu omedelbart och ta reda på ansökningsanvisningarna i förväg.

Alla uppgifter om tjurarna som är till salu:

Man kan se tjurarna virtuellt i bilder och videor. Bilder av tjurarna publiceras i Sonnikone, vilket är till stor hjälp vid val av tjur. Listan över tjurar till salu, inklusive startpriser och tidtabell för försäljningsscheman, samt foton, videor och Sonnikone, kommer att publiceras på denna sida senast vecka 16.

Alla tjurförsök och deras resultat samlas på webbplatsen Kasvukoe 2022-2023:

Observera att före vårauktionen kommer en del av tjurarna i avelstjurgården att elimineras från avelsförsäljningen. Du kan dock bekanta dig med tjurarnas ackumulerade resultat innan försäljningslistorna är färdiga.

KASVUKOE 2022-2023

Tjurarnas hälsa:

Tjurarna har varit friska under hela tillväxtperioden. Tjurarna i hela det ekonomiska centret har förts till en tom, rengjord och desinficerad avelsbesättning under två dagar i oktober. Innan de kom in var besättningen tom i minst två veckor. Alla tjurar har gått in i avelsgården med ett hälsointyg som bekräftar friheten för deras infektionssjukdomar och nivån av Mycoplasma bovis A.

Tjurarna befinner sig på Mycoplasma bovis A-nivå och salmonellaprover tas från gården före auktionen. För tjurar upprättas ett djurhållningsplats djurhälsointyg med bilagor. Intyget skickas via e-post till alla som har köpt tjurarna innan tjurarna transporteras. Om du vill se intyget före affären, kontakta Susanna Vehkaoja.

Avtalsvillkor:

Alla tjurköpare måste acceptera villkoren i kontraktet:

Tjurauktionens köpvillkor och info

Transport:

Tjurarna som säljs på auktion kommer att transporteras som delad transport till köpare under vecka 21.

Övrigt:

Under visningsdagen bekostar Atria Producenter 1-3 st. släktskapsberäkningar åt köparen på Atria’s auktionstjurar! Ta tillfället i akt. Använd Fabas avelsrådgivare för att kontrollera tjurens släktpasslighet till din besättning. Fabas avelsrådgivare kommer att finnas på plats. Du kan anmäla dig till visningsdagen 28.4. genom att registrera dig som köpare senast 20.4.

Se till at ni har gett fullmakt åt Mtech annars kan inte släktskapet beräknas.

Anvisningar för att ge fullmakter - Livsmedelsverket (ruokavirasto.fi)

För mera information:

Vehkaoja Susanna

Utvecklingschef

Vehkaoja Susanna

040 750 5167

Eko- och dikogårdar, avelsdjursförmedling (biffras)