Webbinarium för svinproducenter

Suojaa SiKana-projektet anordnar utbildningstillfällen i

uppgörande av välfärdsplan för produktionsdjur

 

Suomen Sikayrittäjät ry anordnar i januari inom projektet Suojaa SiKana två webbinarier med skolning i hur man gör upp en välfärdsplan för produktionsdjur.

Finskspråkigt skolningstillfälle anordnas onsdag 12.1.2022 kl. 13:00 och svenskspråkigt skolningstillfälle torsdag 13.1.2022 kl. 13:00

Stöd för djurens välbefinnande kan ansökas senast 2 februari 2022. Anmälningar till skolningstillfällena kan göras via länk på ÖK:s eller Sikayrittäjät ry:s hemsidor.

Skolningstillfällena bandas och materialet publiceras senare på Suojaa SiKana-projektets hemsida.