Vinnarna av utlottningen från A-Foders Spannmålsdag 23.2.2022

Tack till alla som deltog i Spannmålsdagen 23.2.2022!

Denna gång blev evenemanget virtuellt, men vi hoppas att vi kan ordna nästa spannmålsdag på plats.

Bland deltagarna lottades ut totalt tio 10L ZM-GROW mikronäringsämnesblandning kanistrar.

 

Canister_arehu_neliönosto.jpg

 

Vinnarna är:

Bengt Eklund

Daniel Helenelund

Mats Nordman

Kjell Glasberg

Jeremias Ahlvik

 

Vinnarna har meddelats personligen 25.2.2022.

STORT GRATTIS till vinnarna!