Sören Stenroos ÖK:s anskaffningschef 1.6.2022

ÖK:s styrelse beslöt vid sitt möte 29.3.2022 att utse Sören Stenroos till ÖK:s anskaffningschef från och med 1.6.2022.

Sören arbetar sedan många år inom ÖK, är väl insatt i branschen och bekant för ÖK:s medlemmar och producenter. Stenroos efterträder nuvarande anskaffningschef Kim Tarvonen, som övergår i A-Producenters tjänst från 1.6.2022. Fram till 1.6. kommer Tarvonen och Stenroos att arbeta tillsammans för en smidig övergång av arbetsuppgifter.

Sören_stenroos_neliönosto.jpg