"Ta ett grepp om nötboskapens hälsa" Webinarium 10.11.2021

Djurens hälsa ETT rf organiserar webbinariet om
nötkreaturets hälsovård och gårdens smittskydd den 10
november 2021 kl 13-14. Webinariet är en
sammanställning över den finskspråkiga
webbinarieserien.


Innehållet:
• ETT: s 10 principer om gårdens smittskydd
• Nasevas roll
• Minska behovet av att använda läkemedel
• Spelregler för ansvarsfull djurhandel på gårdar
• Smittskydd i foderkedjan
• Skydd mot skadedjur

Veterinären Erja Tuunainen föreläser om ämnet

Webbinariet är kostnadsfritt

Läs mer om svenskspråkiga programmet och anmäl dig här

Läs mer om finskspråkiga programmet och anmäl dig här