En vecka på Pig Hill 1/2021

Pig Hill Ab, Nykarleby

Företagare: Sebastian Pott, Tobias Wik, Arttu Flén, Robert Flén, Erik Nybäck och Peter Nybäck

Produktionsinriktning: Svinproduktion

Grundat: 2019 (produktionsstart: oktober 2020)

Antal djur: 550 suggor

 

Måndag

Denna vecka började tidigt på måndag morgon med att skicka slakt kl. 05.30. Efter det var det dags att ta tag i morgonrutinerna, eller i alla fall de rutiner som så småningom börjar utformas i vårt svinhus, som hade produktionsstart så sent som i oktober 2020.  Vi flyttade suggor till insemination och smågrisarna till tillväxtavdelningarna. Måndagar är också en av dagarna vi kastrerar och samtidigt får de antibiotikafria smågrisarna ett öronmärke. I stallet har vi frigrisningsboxar och smågrisarna trivs väldigt bra i sina bon och ligger ofta på sina värmeplattor, som används istället för värmelampor. 

6.JPG

Tisdag

Jag började dagen med att lägga ett extra öga på de ny avvanda smågrisarna så att foder, värme och ventilation var korrekt inställda. Med utfodringssystemet i tillväxtavdelningar kan vi redan från första dagen utfodra med datorn och ingen kompletterande utfodring behöver göras för hand. Efter morgonkaffet hade hela personalen webmöte med utfodrings- och ventilationstillverkaren. Under byggprocessen har vi verkligen lärt oss att använda de digitala verktygen, då coronapandemin försvårat resandet. Dagens möte var givande och många nya intressanta aspekter diskuterades kring utfordringssystemet.

4.jpg

 

Onsdag

Onsdagen överraskade med att termometern visade -25 grader. Då gäller det att ha extra koll på flisvärmecentralen och det var förstås de första jag kollar på morgonen. Fjärravläsningsprogrammen underlättar mycket speciellt i uppstartskedet då det fortfarande finns en del finjusteringar att göra. På plats på Pig Hill började alla med sina ansvarsområden. På schemat idag stod att blötlägga den första grisningsavdelningen och tvättning. Det är svårt att veta hur länge en tvättning tar då allt görs för första gången. Vi tog även in suggorna som skall grisa nästa vecka så att de hinner bekanta sig med boxarna och sina nya grannar. På kvällen åkte jag med en av våra nyanställda för att göra en adressändring därefter blev det en titt på renoveringen hemma.

2.jpg

 

Torsdag

Först på dagens agenda var skötsel av slaktsvinen och därefter tog jag en titt på hur det såg ut i tillväxtavdelningarna. Ett justeringsproblem hade uppkommit med att omröraren gick för fort så att fodret åkte längs med väggarna i blandartanken, detta ledde till att datorn trodde att de fanns kvar i tanken men inget kom ut. Efter några justeringar i parametrarna så fungerade allt som normalt igen. Om det i ett äldre stall uppkommer problem med tekniken kan jag meddela att allt inte går som på Strömsö även då allt är nytt.

Sedan blev det kaffe och tårta då en av delägarna, Arttu, hade med sig tårta födelsedagen till ära. Efter att tårtan var uppäten var det att ta tag i tvättningen av mjölkutfordran till grisningsavdelningarna. Mjölkutfordran ska tvättas en gång i veckan surt och en basiskt. Samtidigt på gården var det dags för flisning och idag flisades totalt 100m3, som blåstes in i pannrummet.

3.jpg

 

Fredag

Fredagen började som vanligt med rutinarbetet. Denna helg är jag ledig så jag instruerade de som jobbar under helgen vad som skulle göras. Vi gjorde även förberedelser för avvänjning inkommande måndag. De första suggorna efter avvänjning kom i brunst och seminerades med sperma från seminstationen Finnpig. Vår galt Arnold kom redan i oktober från Fléns gård, som tidigare fungerat som avelsbesättning, så galten är fin och muskulös. Vår reservgalt kom även idag och han fick namnet Sylwester. Galtarna är snälla men man måste visa och ge dem respekt och alltid ha dem som sina kollegor, även om de bara används för syn och doftens skull är de mycket viktiga.

 

Lördag

På lördagen blev det för min del som var ledig att ta tag i renoveringen hemma och för Arttu och Vlad som hade helgarbete att ta tag i rutinerna. På helgerna prioriterar vi mestadels rutinarbete och börjar inte med några nya saker. Det som också är speciellt med att starta upp med endast gyltor är att vi kommer att ha grisning varje dag under den första grisningsperioden. Även om vi planerat att ta det lugnare under helgen, kan det plötsligt vara många grisningar på samma dag.

 

Söndag

Söndagen började normalt tills Arttu mötte en sugga i grisningsgången, men han förklarade lugnt och försiktigt för henne att trots att ni får gå fria behöver ni inte rymma. Resten av dagen flöt på som vanligt och det är intressant att jobba i nya utrymmen, men det tar en stund innan alla inställningar och rutiner är utformade och fungerar som de ska.

1.JPG