Delta i studien Frisk kalv för att förbättra kalvarnas immunförsvar

En tredjedel av kalvarna i de finländska mjölkkobesättningarna får låga antikroppsnivåer via råmjölken. Att förbättra kalvarnas immunförsvar och livskraft med hjälp av exempelvis kvalitetskalvuppfödning är oerhört viktigt för kalvarnas fortsatta välmående, hälsa och tillväxt.

Veterinärmedicinska fakulteten vid Helsingfors Universitet har tillsammans med finländska näringsidkare (Atria, HKScan, Snellman och Valio) startat forskningsprojektet Frisk Kalv som finansieras av jord- och skogsbruksministeriet. I forskningsprojektet utreder man ungkalvarnas skötsel i mjölkkobesättningar och söker efter tillvägagångsätt som ökar ungkalvarnas antikroppsnivåer. Dessutom granskar man hur ändamålsenlig kvalitetskalvuppfödningen är i den finländska kalvförmedlingskedjan.

Det övergripande målet med forskningsprojektet är att förbättra kalvhälsan på mjölkgårdar och i nötköttsproduktionskedjan för att därigenom minska på antibiotikaanvändningen.

Ni deltar i enkätundersökningen ämnat för mjölkbesättningar genom att besvara en elektronisk enkät.

imageg48g4.png

Ifall att deltagande via en elektronisk enkät känns obekant för er kan ni be om att besvara enkäten i pappersformat och returnera den via posten.

Besvarande av enkäten sker anonymt och svarstiden avslutas i slutet av november 2021. Efter att ni besvarat enkäten kan ni delta i utlottning av priser och fortsatta forskningsstudier!

 För en lyckad forskning är det mycket viktigt att erhålla svar från många olika typer av gårdar och ladugårdar där kor och kalvar sköts. Just ditt svar är betydelsefullt!

 

Mera information fås på finska och engelska av:

Veterinär, doktorand Tuomo Kähkönen, tuomo.kahkonen@helsinki.fi, 050 314 9258, Frisk kalv –projektet, Veterinärmedicinska fakulteten, Helsingfors Universitet.

 

 

Atria_producenter_SWE_4-va¦êri_CMYK.jpg