Atrias Köttakademi premierade ÖK-producenter

Köttakademin, som arrangeras av Atria och A-Foder, ägde i år rum den 4 februari 2021 som en virtuell tillställning. Atria premierar årligen producenter för goda resultat och i år höll sig två av Österbottens Kötts medlemmar i framkant vid premieringen: WestFarm i Malax med svinproduktion och Eklunds Gård i Vörå med nötproduktion. Gratulerar!

 

Framgångsrik smågrisproducent
Ab WestFarm Oy, Malax

Verksamheten vid WestFarm i Malax inleddes 2012. Delägare är Kjell-Göran Paxal, Tomas Långgård, Anders Lillandt och Henrik Holm. WestFarm driver smågrisproduktion med en besättning om 470 suggor, egen rekrytering och dryga 16 000 sålda smågrisar per år. Antalet anställda är fyra.

WestFarm är de första med helt sojafri utfodring i hela svinkedjan – i Finland och sannolikt i hela världen. Som proteinkälla i utfodringen används OVR – flytande kornprotein, ärter och bondböna.

 

Motivering:

En fördomsfri gård i ständig utveckling vars produktionsresultat år från år varit på en mycket hög nivå. I dag även en föregångare inom sojafri produktion.

 

WestFarm Ab:s delägare har en stark vilja att vara i främsta ledet när det gäller att utveckla och testa nya produktionsmetoder. Bakom fördomsfria försök och fina produktionsresultat finns en klar arbets- och ansvarsfördelning mellan delägarna, därtill personal som tar väl hand om djuren. Grundtanken är att göra saker så enkelt och rätt som möjligt – keep it simple.

– Att vi lyckats baserar sig på god planering, uppföljning och kunnig personal som alltid vet vem de ska vända sig till, berättar delägaren Kjell-Göran Paxal.

Svingården tänker fortsätta med sojafri utfordring och anser att det alltid finns sådant man kan utveckla inom produktionen.

– Sojafriheten innebar vissa svårigheter i början, men nu går det bra. Vårt nära samarbete med A-Foder har fungerat väl. Vi fortsätter på samma linje.

Gårdens viktigaste framgångsfaktorer: minskad dödlighet och goda produktionsresultat, baserar sig på god genetik, management och utfodringsplanering. Svingården värdesätter sina samarbetspartners.

– Vi skulle inte ha lyckats ensamma, utan hjälp av våra samarbetspartners.

Premiering1.jpgFrån vänster Tomas Långgård, Henrik Holm, Anders Lillandt och Kjell-Göran Paxal. Foto: Atria.

 

Framgångsrik slutuppfödare
Eklunds Gård

Johan Eklund vid Eklunds Gård i Kimo, Vörå, premierades med utmärkelsen Framgångsrik uppfödare.

Inriktningen på gården är nötproduktion: kalvstation med hundra djurplatser och slutuppfödning med hundra djurplatser. Generationsväxling ägde rum år 2009 och 2017 övergick gården helt i Johans ägo. Eklunds Gård har både nya produktionsutrymmen och tidigare byggnader, som anpassats till verksamheten.

 

Motivering:

Eklunds Gård är ett gott exempel på att utomordentliga produktionsresultat kan uppnås även i äldre produktionsbyggnader. Hårt och noggrant arbete i varje arbetsskede återspeglas i resultaten.

 

Det viktigaste på Eklunds Gård är att produktionskedjan är i skick. Det börjar med produktion av kvalitativt ensilagefoder på åkern, analyser och utfodringsplanering. Husbonden själv tillbringar mycket tid i ladugården, eftersom det finns flera byggnader och system. Tiden med djur ger också en god uppfattning om hur de mår.

– Vid bra produktion sparar man inte på djurens välmående. Det innebär också stora krav. Arbetet ska utföras så att djuren kan levereras vidare med gott samvete. Kalven som jag säljer vidare ska vara bra, eftersom den då blir någon annan producents levebröd, säger Johan Eklund.

Att fortgående utveckla farmen, och sig själv, är viktigt för Eklund.

– Jag uppskattar de utbildningar som Atria ordnar för oss producenter. Utvecklingsprojektet NurmiNauta är verkligen bra. Träffar och studiebesök ger nyttig information hur man kan förbättra gårdens verksamhet.

Eklund är stolt och nöjd över att han har varit framgångsrik och uppnått goda produktionsresultat även om gårdens alla produktionslokaler inte är toppmoderna. I framtiden finns också planer för att underlätta den dagliga skötseln och öka djurens välmående ännu mera.

– Den rådande bristen på kalvar bekymrar och begränsar investeringstakten men med bra produktion ser jag mig också arbeta med detta i framtiden.

Premiering2.jpg

Johan Eklund. Foto: Atria