Presidenten premierar Tomas Långgård

Österbottens Kött riktar varma gratulationer till köttproducenten och förtroendevalde Tomas Långgård från Malax. På självständighetsdagen tilldelas han utmärkelsen Förtjänstkorset av Finlands Vita Ros orden av Republikens president Sauli Niinistö.

Agrolog Tomas Långgård har varit lantbruksföretagare sedan 1988. I dag driver han, tillsammans med sina två äldsta söner, Björkback gård i Malax med grisköttsproduktion, spannmålsodling och skogsbruk. Han är också en av fyra delägare i bolaget WestFarm som har smågrisproduktion.

I motiveringen listas ett stort antal förtroendeuppdrag han haft eller har. Inom ÖK var han medlem i förvaltningsrådet mellan åren 2001 och 2009 och han är styrelseledamot sedan 2012, nu i egenskap av ordförande för ÖSP.

Tomas Långgård har oförtröttligt lyft fram betydelsen av det österbottniska och nationella jordbruket – den rena och trygga mat vi producerar i Finland.

SLC visar på detta sätt stor uppskattning över den samhälleliga insats Långgård gör lokalt, regionalt och nationellt. ÖSP kommer att förverkliga överlämnandet av utmärkelsen.

Långgård fångades på bild samma dag som premieringen offentliggjordes i media.

Mitt i arbetsdagen och mitt i livet. Grattis igen!