ÖK:s verksamhet och Corona-pandemin

För att säkra ÖKs verksamhet och service till andelslagets producenter har ÖK:s personal från och med  förra vecka arbetat hemifrån. Första veckans erfarenheter visar att verksamheten fungerar helt normalt och servicenivån till producenterna kan upprätthållas.  Som situationen nu ser ut fortsätter vi med detta arrangemang en vecka åt gången tills vi vet hur läget utvecklas. ÖK följer dagligen med situationen och myndigheternas anvisningar och följer dessa vartefter de uppdateras.

Djurslakt- och förmedlingsverksamheten fungerar normalt, djurbilchaufförerna följer de säkerhetsföreskrifter som gäller för förhindrande av smittospridning, t.ex. genom att bära munskydd vid lastning och lossning av dur, både ute på gårdarna och vid slakteriet.

Som en ytterligare säkerhetsåtgärd rekommenderas även att så långt det är möjligt undvika besök till ÖKs kontor, istället rekommenderas att ärenden sköts per telefon och e-post tillsvidare.

Alla gårdsbesök från ÖKs personal är tills vidare inställda. Eventuella nödvändiga besök till gården kräver alltid producentens godkännande på förhand.

ÖK uppmanar alla producenter till stor försiktighet och att iaktta myndigheternas föreskrifter, situationen kräver att man tar ansvar för gårdens, familjemedlemmarnas och de anställdas säkerhet.

ETT har gått ut med information gällande coronavirus och produktionsdjur, läs mera här.