Mat behöver ansikten

Juha Gröhn, verkställande direktör för Atria-koncernen, deltog vid ÖK:s fullmäktigemöte i Vasa den 6 mars 2020.

Vid sidan av sitt anförande fick han fyra frågor som han besvarade efteråt per e-post.

 

Hur ser du på prisutvecklingen, både inom svin- och nötsektorn, framöver?

– Svinköttspriset påverkas för tillfället exceptionellt kraftigt av export och i synnerhet export till Kina. Om och när coronaviruset fås under kontroll normaliseras situationen. Under årets början har exportvolymerna varit mindre än förutspått. För många produkter är Kinas marknad prismässigt den absolut bästa marknaden. I Finland stiger efterfrågan framåt sommaren. Således stiger priset på svinkött om inga stora överraskningar inträffar.

Nötköttets prisutveckling avgörs främst på finska marknader. Men visst behövs även export. Efterfråga på nötkött påskyndas inte av Kina på samma sätt som den påverkar svinköttets marknadssituation.

 

Hur påverkas Atria av coronaviruset?  (svar från Juha 10 mars 2020)

– Den direkta påverkan är en mindre än förutspådd exportvolym till Kina under årets början. Vi tror ändå att situationen jämnar ut sig, att det vänder och att volymerna åter börjar växa. Så har det också gått de senaste veckorna, och fryscontainrar är just nu på till Kina i fina mängder. Vi har vidtagit åtgärder för att förhindra spridning av coronaviruset: resandet begränsas, och gäster tas inte emot på fabrikerna. Inom vår bransch är hygienprocedurer, som bland andra att man tvättar händerna, bekant sen tidigare bland hela personalen, så den grundläggande beredskapen är därmed god.

 

Vilken är din främsta hälsning till ÖK:s producenter just nu?

– ÖK har jobbat långsiktigt för att utveckla primärproduktionen och resultaten har varit enastående. Samarbetsmodellen har visat sig fungera i praktiken och det är en bra grund att gå vidare från.

 

Hur stärka/öka inhemsk köttkonsumtion på bekostnad av importerat kött?

– För finskt kött och finska livsmedel måste man orka jobba enträget. Betydelsen för matens ursprung växer, så utgångspunkten för marknadsföring av finskt kött är gynnsam. Producenternas roll för marknadsföringen växer. Mat behöver ansikten.