Talouden tunnuslukuja

  Tilikauden voitto (1000 €) Taseen loppusumma (1000 €) Maksettu osuuspääoma (1000 €) Oman pääoman tuotto (ROE) % Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) % Jäsenmäärä Osuuspääoman korko (%) Ylijäämän palautus (% käytetyistä osuuskunnan palveluista)
2023
6 942 91 166 14 008 7,8 7,9 1 746 A: 22, B: 2 1,7
2022
5 446 87 254 12 506 6,3 7,2 1 843 A: 24, B: 2 2,2
2021
5 311 85 648 11 622 6,3 6,4 1 955 A: 25, B: 2 2,2
2020
4 216 83 911 10 687 5,0 5,0 2 065 A: 22, B: 2
A: 5 (ylim. korko)
2,0
0,5 (ylim. palautus)
2019
3 832 81 906 9 822 4,7 4,7 2 143 A: 20, B: 2 1,8
2018 3 804 80 299 8 654 4,9 4,8 2 384 A: 20, B: 2 1,4
2017 3 143 78 823 7 503 4,1 4,1 2 592 A: 20, B: 2  
2016 2 543 77 524 7 734 3,4 3,4 2 735 15  
2015 2 525 76 143 7 286 3,5 3,4 2 936 10  
2014 1 594 76 050 7 673 2,2 2,2 3 190 8  
2013 1 241 75 963 7 653 1,7 1,7 3 396 7  
2012 1 014 77 379 8 820 1,4 1,4 3 691 7  
2011 1 317 78 285 9 062 1,9 1,8 3 999 5