Tervetuloa Maanvaalija Oy:n verkkosivuille

Maanvaalija_logo_pysty_posa_rgb.jpgMaanvaalija Oy:n tavoitteena on torjua ilmastonmuutosta lisäämällä hiilensidontaa pelloilla ja metsissä. Tuotamme päästövähennysyksiköitä niistä kiinnostuneille asiakkaille yhteistyössä suomalaisten maatilojen ja metsänomistajien kanssa. Samalla vahvistamme suomalaisen maatalouden ja metsäteollisuuden kannattavuutta ja kilpailukykyä.

Olemme ylpeitä voidessamme kertoa, että vuoden 2023 aikana aloittamamme pilotointi on edennyt odotusten mukaisesti. Hiilensidonta on yksi ratkaisevimmista tekijöistä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja me haluamme olla osa tätä muutosta.

_MG_0229 kylvökoneen tarkistus-png.png

Yritys lyhyesti 
Maanvaalija Oy pilotoi tällä hetkellä lisäistä hiilensidontaa suomalaisilla maa- ja metsätiloilla. Pyrimme hiilensidontahankkeillamme vähentämään ilmakehän hiilidioksidipitoisuutta, sitomaan hiilidioksidia maankäyttösektorilla ja tekemään oman osamme ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Pilottihankkeessa tuemme maatilojen hiilensidonnan toteuttamisessa, ja myymme maatilojen tuottamia yksiköitä niistä kiinnostuneille asiakkaille.

Toiminnan tarkoitus 
Tavoitteemme on kehittää ja toteuttaa maankäyttösektorilla erilaisia lisäisiä hiilensidontaratkaisuja, jotka hidastavat ilmastonmuutosta ja parantavat maatalouden ja metsätalouden kannattavuutta. Hiilensidonnan toimenpiteiden keskiössä on suomalainen tuottaja, jolla on ammattitaito ja välineet tarvittavan muutoksen toteuttamiseen – hän on myös se, jolle asianmukainen korvaus tehdyistä toimista kuuluu. Myyntiin tuotetut päästövähennysyksiköt myydään yrityksille, jotka eivät omalla toiminnallaan pysty vähentämään kaikkia syntyviä ilmastovaikutuksiaan. 

Hankkeiden lisäinen hiilensidonta todennetaan Climate Analytics Finland Oy:n laskentamallien mukaisesti ja KPMG Oy Ab toteuttaa prosessin ulkopuolisen riippumattoman varmennuksen. Tavoitteemme on, että toiminnan kaikki vaiheet toteutetaan parhaaseen mahdolliseen tutkittuun tietoon ja toimintatapoihin nojautuen. Kolmansien osapuolten toteuttama laskenta ja varmennus takaavat tuotettavien päästövähennysyksiköiden luotettavuuden.

Käynnissä oleva pilotointi 
Kehitämme viittä erilaista toimenpidettä yhteensä yli 100 hehtaarin pinta-alalla ja testaamme toteutuvia vaikutuksia hiilensidontaan pelto- ja metsämailla, yhdessä 12:sta maatilan kanssa.

Peltomailla toimenpiteitä ovat kerääjäkasvien käyttö yksivuotisen viljan aluskasvina ja nurmen siemenseoksen monipuolistaminen syväjuurisilla lajikkeilla. 

Metsämailla toteutamme lisäistä hiilensidontaa kasvatusmetsien lannoituksilla ja päätehakkuuikäisten metsien kasvuajan pidennyksillä. 

Joutomailla ja peltoheitoilla pilotoimme metsittämistä. 

Yhteistyömahdollisuudet 
Haluamme tarjota markkinoille toimivan kauppapaikan hillintäyksiköiden kaupankäynnille ja toteuttaa aidosti lisäisiä hillintäyksiköitä sekä parhaalla mahdollisella tavalla hallinnoituja toimenpiteitä. Oli yrityksenne sitten kiinnostunut hillintäyksiköiden hankinnasta tai haluatte olla mukana jo projektien valmistelusta alkaen, voitte olla meihin suoraan yhteydessä. Yhdessä voimme saavuttaa isompia askelia kohti kestävää tulevaisuutta. 

Emme tällä hetkellä pilottivaiheen aikana solmi uusia tuotantosopimuksia maatilojen tai metsänomistajien kanssa. Tavoitteenamme on, että voimme tarjota sopimuksia kiinnostuneille toimijoille vuoden 2025 aikana.

Ota yhteyttä:

Lauri Jyllilä Risto Lahti 
lauri.jyllila@atria.com  risto.lahti@atria.com
0505925724   0505650424

email-maanvaalija-1.jpg