Jäsenyydestä eroaminen ja erottaminen

Jäsen voi erota osuuskunnasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle. Kuolemantapausta lukuunottamatta jäsen ei kuitenkaan saa erota ennen kuin jäsenen osuuskuntaan liittymisestä on kulunut vähintään kaksi vuotta. Maksettu osuuspääoma palautetaan jäsenelle erovuotta seuraavan vuoden lopussa, jos osuuskunnalla on taseen mukaan jakokelpoista ylijäämää.

Eroilmoituskaavakkeen voi täyttää kirjautumalla Tuottajan työpöydälle (vie hiiri Lihakunta -sanan kohdalle, niin lomake avautuu) tai sen voi pyytää sen postin kautta allekirjoitettavaksi soittamalla Lihakuntaan, puh. 010 316 1229.

 

Jäsen voidaan hallituksen päätöksellä myös erottaa osuuskunnasta:

- mikäli jäsen ei saamastaan varoituksesta huolimatta aikanaan suorita maksujaan osuuskunnalle tai täytä muita jäsenyydestä johtuvia velvollisuuksia

- rikkoo jäsenen velvollisuuksia (sääntöjen 13 §) tai rikkoo/irtisanoo velvollisuuksiin kuuluvan sopimuksen tai lopettaa tuotannon

- jos jäsen ei toimita teuraita tai välityseläimiä A-Tuottajat Oy:n kautta kahden peräkkäisen vuoden aikana

- jos jäsen aiheuttaa osuuskunnalle tai sen sopimuskumppanille huomattavaa vahinkoa (esim. levittämällä mainetta vahingoittavaa tietoa tai vaikeuttamalla toiminnallaan johdon ja/tai hallinnon työskentelyä) tai muutoin toimii osuuskunnan etujen vastaisesti

- jos jäsen asetetaan konkurssiin, yrityssaneeraukseen, velkajärjestelyyn tai hänen toimintakelpoisuuttaan rajoitetaan