Jäsenyyden ja osuuspääoman siirto

Lihakunnan jäsen voi siirtää osuutensa ja osuuspääomansa tai osan niistä toiselle jäsenelle tekemällä kirjallisen ilmoituksen osuuksien siirrosta. Uudella jäsenellä, jolle osuudet siirretään, on samat velvollisuudet kuin jäsenillä muutoinkin. Jäsen on siis velvollinen toimittamaan osuuskunnan tytär- tai osakkuusyhteisölle markkinoitavaksi pääsääntöisesti kaikki eläintuotteet ja välityseläimet. Hallitus hyväksyy siirrot kuten muutkin uudet jäsenet.

Lisätietoja Lihakunnasta puh. 010 316 1229 tai oman alueesi asiakkuuspäälliköltä.