Hallinnon tehtävät

Päätökset
- omistajapolitiikka
- strategiset linjaukset
- toimitusjohtajan valinta
- hallituksen, hallintoneuvoston ja muiden toimielinten valinta
- osuuskunnan sääntöjen mukaiset päätökset
- muut päätökset

Muut hallinnolle kuuluvat asiat
- päätöksien tukeminen → jäsenkentän suuntaan
- talouden seuranta
- yhteiskuntasuhteiden hoito ja sidosryhmäsuhteet
- osuuskunnan julkisuus
- esimiestyöskentely → puheenjohtajat

 

EDUSTAJISTON TEHTÄVÄT

Edustajiston varsinainen kokous pidetään kerran vuodessa hallintoneuvoston määräämänä päivänä ennen kesäkuun loppua osuuskunnan kotipaikassa tai muussa hallintoneuvoston määräämässä paikassa Suomessa. Kokouksessa esitetään:

- tilinpäätös (tuloslaskelma, tase, toimintakertomus)

- tilintarkastuskertomus

- hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä

päätetään:

- tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta

- vastuuvapaudesta hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille

- palkkioista

- tilintarkastajien ja hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä

valitaan:

- hallintoneuvoston tarvittavat jäsenet

- tilintarkastajat

 

HALLINTONEUVOSTON TEHTÄVÄT

Hallintoneuvoston tehtävänä on valvoa, että osuuskuntaa hoidetaan osuuskunnan sääntöjen, hallintoneuvoston päätösten ja osuuskunnan edun mukaisesti sekä valvoa edustajiston päätösten toimeenpanoa. Hallintoneuvoston tehtäviin kuuluu muun muassa

- ottaa ja erottaa toimitusjohtaja, ja määrätä hänen palkkaetunsa ja sijaisensa

- valita hallituksen jäsenet ja puheenjohtajat sekä päättää palkkioista

- päättää asioista, jotka koskevat organisaation olennaista muuttamista

- ohjeistaa hallitusta

- jakaa osuuskunnan alue jäsenpiireihin

- tarkastaa hallituksen toimintakertomus

- määrätä, missä tiedonannot tapahtuvat

- päättää edustajiston kokouksen koolle kutsumisesta

 

HALLITUKSEN TEHTÄVÄT

Hallitus kokoontuu tarpeen vaatiessa puheenjohtajan tai puheenjohtajan estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus käsittelee kokouksissaan muun muassa seuraavaa

- päättää jäsenten ottamisesta ja heidän erottamisestaan

- ottaa ja erottaa osuuskunnan henkilökunnan sekä päättää työsuhteiden ehdoista

- päättää kiinteistöjen ostamisesta, myymisestä tai luovuttamisesta

- antaa oikeuden osuuskunnan toiminimen kirjoittamiseen

- valmistelee hallintoneuvoston käsiteltävät asiat

 

TOIMITUSJOHTAJAN TEHTÄVÄT

- henkilöstön valinta sekä henkilöresurssien arviointi yhdessä Atrian ja A-Tuottajien johdon kanssa
- strategiset linjaukset, esitykset hallinnolle
- osuuskunnan päivittäiset työt, päätös- ja toimeenpanovastuu
- talouden seuranta ja suunnittelu
- omistusyritysten tilan ja toiminnan jatkuva seuraaminen ja informointivastuu hallinnolle
- tarvittaessa osallistuminen omistusyritysten hallintoon ja eri tilaisuuksiin
- osuuskunnan asioiden informointi julkisuuteen ja sidosryhmille sekä yleiset yhteiskuntasuhteet

Edustajat tytär- ja osakkuusyhtiöissä sekä muut edustukset

ATRIA OYJ HALLITUS
ATRIA OYJ HALLINTONEUVOSTO
A-REHU OY HALLITUS
A-TUOTTAJAT OY HALLITUS
Pasi Korhonen (vpj) Jyrki Halonen (pj) Veli Hyttinen (vpj) Mika Niku (pj)
Jukka Kaikkonen Veli Hyttinen   Risto Sairanen
  Jussi Joki-Erkkilä    
  Risto Lahti    
  Ari Lajunen    
  Vesa Lapatto    
  Mika Niku    
  Ari Pöyhönen    
  Risto Sairanen    
       
OY FEEDMIX AB
KIINTEISTÖ OY REHUKANAVA
KIINTEISTÖ OY ITIKANMÄKI
KELLONIEMEN KEHITYS OY
Risto Lahti Risto Lahti Risto Lahti (pj) Pasi Korhonen (pj)
Risto Sairanen Veli Hyttinen Risto Sairanen Risto Sairanen
  Risto Sairanen   Reijo Flink
      (Risto Lahti)
       
KELLONIEMEN AURINKORANTA OY
OSUUSTOIMINTAKESKUS PELLERVO OY
MTK-LIITOT:  
Pasi Korhonen (pj) Valtuuskunta: MTK-Pohjois-Savo: Jukka Kaikkonen
Risto Sairanen Risto Sairanen MTK-Keski-Pohjanmaa: Jyrki Halonen
Reijo Flink Vuosikokousedustaja: MTK-Pohjois-Karjala: Ari Lajunen
(Risto Lahti) Pasi Korhonen MTK-Pohjois-Suomi: Mika Niku
    MTK-Lappi: Veli Hyttinen
    MTK-Etelä-Savo: Ari Pöyhönen
    MTK-Keski-Suomi: Mika Niku
    MTK-Kaakkois-Suomi: Risto Sairanen