VaPe etsii avaimet rehuvalkuaisen maksimointiin

Vuoden vaihteessa Etelä-Pohjanmaalla käynnistyi uusi kaksivuotinen A-Tuottajien, A-Rehun ja ProAgria Etelä-Pohjanmaan kehityshanke Valkuaista Pellosta eli tuttavallisemmin VaPe.

VaPe-hankkeessa keskitytään optimoimaan rehuviljan satoa ja laatua. Erityisessä keskiössä ovat valkuaispitoisuus sekä viljelyn taloudellisuus. VaPe-hankkeessa sukelletaan myös palkoviljojen viljelyyn ja keskitytään kehittämään esimerkiksi parhaita viljelykäytäntöjä herneen lakoisuuden estämiseksi sekä minimoimaan härkäpavun haitta-ainepitoisuuksia. Yksi hankkeen keskeisistä toimista on tarjota Etelä-Pohjanmaan alueen sika-, siipikarja- ja kasvinviljelytiloille pienryhmä- ja pilottitilatoimintaa, jossa tuottajien on mahdollista päästä kehittämään viljan satoa ja laatua sekä perehtymään palkoviljojen viljelyyn muiden tuottajien ja alan asiantuntijoiden kanssa. Hankkeen toiminnassa mukana oleminen on maksutonta ja mukaan pääsee kuka tahansa hankealueen tuottaja. Pilottitilat toteuttavat hankkeen asiantuntijoiden räätälöimiä viljelykokeita, joiden tavoitteena on nostaa rehuviljan valkuaispitoisuutta tai kehittää palkoviljojen viljelykäytäntöjä. Pienryhmätoiminnassa tehdään esimerkiksi yhteisiä kasvustokäyntejä ja lasketaan osallistuvien tilojen viljelyn kannattavuutta tuotantokustannuslaskemien kautta. Pienryhmätoiminnan käynnistyminen tarkentuu kevään edetessä COVID19-tilanteen mukaan.

VILJOJEN VALKUAISPITOISUUTTA VOI NOSTAA VILJELYTEKNISESTI

Kotimaisen valkuaisomavaraisuuden kehityksen näkökulmasta rehuviljojen valkuaispitoisuuden pienilläkin muutoksilla voi olla huomattava merkitys kokonaisuuden suhteen. Esimerkiksi prosenttiyksikön kymmenyksen nosto viljan valkuaistasossa nostaa valtakunnallisesti tuotetun valkuaisen määrää lähes kahdella miljoonalla kilolla. Parhaimmillaan viljojen valkuaispitoisuus voi olla lähes 20 %/kg ka, joten potentiaalia valkuaispitoisuuden korottamiseksi on olemassa. 

VALKUAISOMAVARAISUUS TILOJEN ETU

Suomessa valkuaisomavaraisuus on kokonaisuudessaan noin 20%. Tuontivalkuainen laskee kotimaista kauppatasetta ja kriisi- tai katotilanteissa sen saatavuus ei ole aina taattua. Tuontivalkuaisen hinnan heilahtelut heijastuvat kotimaisen eläintuotannon kannattavuuteen. Oma kysymyksensä on tuontisoijan viljelystä aiheutuvat ympäristöongelmat. Soijattomasta tuotannosta suomalaiset tilat voisivat saada merkittävän kilpailuedun kansainvälisillä markkinoilla. VaPe pyrkii omalta osaltaan edistämään kotimaista valkuaisomavaraisuutta ja tarjoamaan tukea ja tietoa tiloille valkuaistuotannon kehittämiseksi. 

 

"Prosenttiyksikön kymmenyksen nosto viljan
valkuaistasossa nostaa valtakunnallisesti tuotetun valkuaisen määrää lähes kahdella miljoonalla kilolla.”

 

ILMOITTAUDU MUKAAN PIENRYHMÄTOIMINTAAN

Voit halutessasi kertoa kiinnostuksesta toimia hankkeen pilottitilana:
www.lyyti.in/Valkuaista_Pellosta

Tutustu hankkeeseen nettisivuillamme