Skip Navigation LinksEtusivu » AtriaNauta » Emotila » Siitoseläinkauppa » Siitossonnikasvattamotoiminta

Siitossonnikasvattamotoiminta 

Sonnien ostaminen siitossonnikasvattamosta on turvallinen valinta. Sonnit on tutkittu salmonellan, BVD:n ja mykoplasma boviksen (A-taso) suhteen ja niiden kivekset ja lisäsukurauhasten kudokset tutkitaan ennen huutokauppaa. Sonnit totutetaan monipuoliseen käsittelyyn ja huonoluonteiset ja –rakenteiset karsitaan pois.Siitossonnikasvattamotoiminta sai uutta säpinää - huutokauppa 25.4.2019!

Atria Tuottajien uusi siitossonnikasvattamo on aloittanut toimintansa marraskuussa 2018 Mikko Peuran tilalla. Kasvattamossa on 200 kasvukoepaikkaa. Kaikille sonneille annetaan mahdollisuus syönninmittausjaksoon ennen sonnihuutokauppaa. Syöntiä mitataan GrowSafe-tekniikkaa hyödyntäen. Syöntimäärät rekisteröityvät yksilöllisesti elektronisista korvamerkeistä tunnistamalla. Sonnit punnitaan noin kuukauden välein.

Kasvukokeessa 2018-19 on sonneja 21 tilalta. Mukana on viisi rotua: angus, charolais, hereford, limousin ja simmental. Haasteellisen tämän syksyn aikataulun vuoksi mukana on jonkin verran myös ns. täytesonneja, jotka eivät ole tulossa sonnihuutokauppaan mm. siksi, että ne ovat liian nuoria eivätkä saa jalostusarvoja ennen sitä tai niiden syntymäpainoennuste on liian korkea. Ne ovat kuitenkin mukana syönnin mittauksessa ja punnituksissa. Sonnilistaa muokataan punnitusten jälkeen ja tietoja sonneista täydennetään koko talven ajan.

Sonnilista 3/2019

Vanhempien sonnien jalostusarvot


Sonnien saatua maaliskuun lopussa vuodenpainoindeksit, voidaan aloittaa sonnien karsinta siitosmyyntiin. Sonnien käyttäytymisen, kasvun ja jalostusarvojen perusteella valitaan sonnit rakennearvosteluun ja siitä edelleen kivestutkimuksiin. Parhaat sonnit pääsevät siitosmyyntiin, joka toteutetaan huutokaupalla 25.4.2019.

Sonnin ostaminen huutokaupasta on turvallinen valinta. Sonnit on tutkittu salmonellan varalta ja ne ovat mycoplasma bovis -vastustusohjelman mukaisesti A-tasolla. Niiden kivekset ja lisäsukurauhasten kudokset on tutkittu ennen huutokauppaa. Sonnit totutetaan monipuoliseen käsittelyyn ja huonoluonteiset ja -rakenteiset karsitaan pois.

Teurasominaisuuksien jalostusarvoindeksien tulkinta

Indeksit on laskettu teuraspainolle, ruhon lihakkuudelle sekä rasvaisuudelle. Mitä korkeampi teuraspaino- ja ruholuokka (lihakkuus) -indeksi, sitä parempi teuraslaatu. Rasvaisuusluokka-indeksin ollessa yli sadan, kertoo se eläimen periyttävän keskimääräistä rasvaisempaa ruhoa, mikä useimmiten on epätoivottavaa.

 Teurasominaisuuksien indeksien tulkinta:
___________________________________________________________________
Indeksi     Teuraspaino                ruholuokka (EUROP)          Rasvaluokka
yli 100       nopea ruhon kasvu       lihaksikas                             runsas rasvainen
100            keskimääräinen            keskimääräinen                    keskimääräinen
alle 100     hidas ruhon kasvu        laiha                                      vähärasvainen
____________________________________________________________________
 

Siitossonnikasvattamon  teurasindeksitaulukosta voi nähdä, että kaikille sonneille ei ole indeksejä vielä julkaistu. Se johtuu siitä, että niiden arvosteluvarmuudet ovat liian matalia. Arvosteluvarmuus kuvaa indeksin luotettavuutta ja se muodostuu sitä korkeammaksi, mitä enemmän tuloksia on käytettävissä eläimeltä itseltään, sen sukulaisilta ja jälkeläisiltä. Julkaisuun tarvitaan yli 35 % arvosteluvarmuus, mikä on kuitenkin vielä matala ja tarkoittaa sitä, että indeksi voi vielä muuttua eläimen saadessa lisää tuloksia, esim. jälkeläisten kautta. Arvosteluvarmuus on hyvä, kun se on yli 60 % ja erinomainen, kun se on yli 85 %

Poikimahelppousindeksien tulkintaohjeita

Poikimahelppousindeksit lasketaan sekä lehmille että sonneille käyttäen kahta eri indeksiä. Molemmat indeksit tulkitaan niin, että mitä enemmän indeksi on yli sadan, sen helpommiksi ennustetaan poikimiset (HUOM! Syntymäpainoindeksi on sitä parempi, mitä pienempi luku on). Arvosteluvarmuuden ollessa liian alhainen, indeksin kohdalla näkyy pelkkä tähti.

"Poikimahelppous isänä"-indeksi: kertoo minkälaisia vasikoita eläin periyttää syntymisen helppouttaajatellen; esim. kuinka rotevia tai pitkulaisia jne. Poikimahelppousindeksi voi kertoa helpoista poikimisista, vaikka syntymäpainoindeksi olisi koholla.

"Poikimahelppous emänisänä"-indeksi: kertoo minkälaisia tyttäriä poikimiskyvyltään eläin periyttää. Poikivatko tyttäret helposti?

"Emoindeksi" kertoo minkälaisen kasvualustan emo-ominaisuudet tarjoavat vasikalle. Korkea emoindeksi kertoo eläimen periyttävän hyviä emo-ominaisuuksia tyttärilleen.

Jos olet valitsemassa lihakasvatuseläimille isää, kiinnitä huomiota Poikimahelppous -isänä-indeksiin. Jos olet valitsemassa uudistushiehoille isää, kiinnitä huomiota myös Poikimahelppous emänisänä- ja emoindeksiin.

Sonneja koskevissa asioissa voit olla yhteydessä Susanna Vehkaojaan
p. 040 750 5167
susanna.vehkaoja@atria.com  

Kirjaudu lukeaksesi aiheesta lisää.