A-Rehun tuottajaomistus tärkeää asiakkaille

24.06.2021 14:58

Kantar TNS Agri toteutti rehuyritysten asiakastutkimuksen koko maan kattavana vuoden 2020 lopussa. Tutkimukseen osallistui 1 239 tuottajaa eri kotieläintuotantosuunnista. Vastanneissa oli 387 A-Rehun asiakasta: lähes 300 maito- ja nautatilaa sekä 100 sika- ja siipikarjatilaa.

Asiakastutkimuksen toimeksiantajina olivat lähes kaikki rehuyritykset, A-Rehu mukaan lukien. Tutkimuksen avulla yritykset kehittävät toimintaansa niin rehuihin kuin palveluun liittyen. Parin vuoden välein toistettava tutkimus kertoo myös muutoksista asiakkaiden odotuksissa.

A-Rehu on kasvanut merkittäväksi lihantuotantotilojen rehukumppaniksi ja on asiakasosuudeltaan suurin. Maitotiloilla A-Rehun asiakasosuus lähentelee viidennestä ja vetovoima ennakoi asiakasmäärän kasvua. Monella on kokemuksia useammasta toimijasta, mutta pääasiassa yhteistyö hoituu yhden, pääasialliseksi koetun yrityksen kanssa.

A-REHULLA VAHVA IMAGO

A-Rehulla on vahva imago nuori historiansa huomioiden. A-Rehuun liitetään useimmin ominaisuudet ”vastuullisuus”, ”tuottajaläheisyys” sekä ”edistää suomalaisten rehuraaka-aineiden käyttöä”. Toimialasta erottuvin ominaisuus on ”suomalaisten tuottajien omistus”. Omistuspohja on seikka, minkä myös muiden yritysten asiakkaat tietävät parhaiten A-Rehusta. Lihantuotantoon erikoistuneet asiakkaat liittävät A-Rehuun useimmin myös ruokintasuunnittelun ja ruokintamenetelmien osaamisen sekä tulevaisuuteen suuntautumisen. Myös verkkokaupan toimivuus liitetään A-Rehuun ja selvästi entistä yleisemmin. 

TUOTTAJAOMISTUS KESKEINEN ASIAKKUUSPERUSTE

Vastaajia pyydettiin kertomaan, mitkä tekijät ovat kaikkein tärkeimpiä pääasiallisessa asiakassuhteessa. Tuotantosuunnasta ja asiakkuudesta riippuen painotukset vaihtelivat. Yleisimmin asiakkuudessa on tärkeintä, että rehut sopivat omalle tilalle, hinta-laatusuhde on kohdallaan ja rehun toimitukset sujuvat.

Suomalaisten tuottajien omistus yhdistää ja on keskeinen peruste A-Rehun asiakkaille. Tuottajaomistus on tärkeintä broilertiloille ja tärkeimpien joukossa maito-, nauta- ja sikatiloille. Omistuspohja vetoaa myös A-Rehun asiakkuudesta kiinnostuneisiin, rehun hinnan lisäksi.

ASIAKASPALVELUN MERKITYS KASVANUT MAITO- JA NAUTATILOILLE

A-Rehun asiakaspalvelu saa tunnustusta maidon- ja naudanlihan tuotantoon erikoistuneilta tiloilta. Asiakaspalvelun merkitystä arvostetaan aiempaa laajemmin ja enemmän kuin toimialalla keskimäärin. 

Rehun hinta-laatusuhde on kuitenkin tärkein asiakkuuden peruste, kuten edellisellä tutkimuskerralla vuonna 2018. Niin ikään suomalaisten tuottajien omistuspohjan merkitys on pysynyt korkealla tasolla, samoin maksuehtojen joustavuus. Entiseen verrattuna rehun toimitusten sujuvuuden painoarvo on kasvanut.

REHUN TUOTANTOVAIKUTUS KESKEISTÄ SIKA- JA BROILERTILOILLE

Sikatilat arvostavat A-Rehun asiakkuudessa eniten kokonaisvaltaista rehustuspalvelua. Seuraavina ja tasavertaisina kärjessä ovat rehun tuotantovaikutus ja hinta-laatusuhde sekä suomalaisten tuottajien omistus.

Broilertiloille asiakkuudessa on kaikkein tärkeintä suomalaisten tuottajien omistus, sitten rehun tuotantovaikutus ja sopivuus omalle tilalle. Joustavat maksuehdot ovat vielä hinta-laatusuhdetta tärkeämpiä.

Tuotantosuunnasta riippumatta A-Rehun asiakkaat painottavat vielä keskimääräistä enemmän joustavien maksuehtojen merkitystä. 

imagetnbs.png

imagesug2s.png

imageqktot.png

imageamcj.png

Kiitos!

Lämpimät kiitokset kaikille rehuasiakkuustutkimukseen osallistuneille yrittäjille! Saimme teiltä arvokasta palautetta. Risut otamme opiksemme toimintamme kehittämisessä ja ruusut lämmittävät jokaisen teidän asiakkuuttanne hoitavan henkilön mieltä. Erityisen hyvää palautetta saimme asiakaspalvelusta ja siinä teemme jatkossakin parhaamme joka päivä.

Terveisin,
Sinikka Hassinen
Johtaja, Nautasuomi Oy

 

Kirjoittaja

Anne Kallinen, Senior Advisor, Kantar TNS Agri Oy

 

Lue myös muut Atria Tuottajat 2/2021 -lehden artikkelit