Uuden siipikarjatehtaan rakentaminen etenee aikataulussaan

21.10.2021 10:23

siipikarjateurastamo.jpg

Vuosi sitten lokakuussa Atria vahvisti päätöksensä uuden siipikarjatehtaan investoinnista. Uuden, Nurmon tuotantolaitoksen yhteyteen rakennettavan tehtaan investointiarvo on noin 155 miljoonaa euroa, mikä on mittapuultaan Atrialle historiallinen ja lisää valmistuttuaan Atria Suomen siipikarjan tuotantokapasiteettia noin 40 prosentilla.

Siipikarja 2024 -hankkeen rakennusprojekti yltää vuoteen 2024. Väliin mahtuu lukuisia erilaisia vaiheita suunnitteluineen ja kilpailutuksineen. 

Perustason louhinta saatiin valmiiksi syyskuun alkupuolella, jonka jälkeen maatyöt jatkuivat muun muassa tehtaan alle tehtävien isojen viemärilinjojen ja kulkukäytävien rakentamisella. Kalliota tuli vastaan niinkin paljon, että hanketta voidaan pitää omavaraisena kivimurskeen suhteen. Kalliota on murskattu tarvittavaksi kiviainekseksi, eikä yhtään kuormaa ole tuotu tontille saatikka viety pois.

– Nurmossa onkin saattanut tuntua, kun maa on räjäytyksistä tärähdellyt, kertoo Atria Suomen tekninen johtaja ja Siipikarja 2024 -hankkeen projektinjohtaja Reijo Äijö.

Elokuun loppuun saakka urakoitsijana toimi maarakennusurakoitsija. Vastuu vaihtui syyskuun alussa, kun pääurakoitsija aloitti tehtävänsä. 

– Syyskuun alkuun tavoitteemme oli saada pääurakoitsijan sopimusten viimeistelypäätökseen, ja tämä toteutui hienosti. Myös päälaitetoimittajan kanssa saimme sopimukset valmiiksi, Äijö kiteyttää kuvaillessaan projektin edistymistä. – Myös ensimmäisiä uusia tiloja saatiin käyttöönotettua syyskuussa, kun uudet laituritilat saatiin hyväksyttyä Ruokaviraston toimesta, lisää siipikarjatuotannon johtaja ja Siipikarja 2024  ohjausryhmän jäsen Tommi Leikkari.

VASTUULLISUUSVALINTOJA

Vastuullisuusvalintoja toteutetaan jo investoinnin rakennusvaiheessa. Rakennukselle tulevien materiaalien suhteen pyritään niiden maksimaaliseen hyödyntämiseen.

– Laitevalinnoissa täytyy ajatella eläinten hyvinvointia. Minkälaiset kuljetusmenetelmät valitaan tai miten lintuja kuljetetaan ja käsitellään, ovat oleellisia seikkoja. Laitteiden suhteen on valittu maailman parasta teknologiaa. Myös energiankäyttöön, lämmön talteenottomuotoon ja hukkaenergian uudelleenhyödyntämiseen haettiin parhaat soveltuvat ratkaisut, Äijö kuvailee. 

FIILIS HYVÄ JA LUOTTAVAINEN

Sekä Äijö että Leikkari kuvailevat hankkeen edenneen mallikkaasti. 

– Aikataulussa on pysytty hienosti. Olemme tähän todella tyytyväisiä. Myös urakoitsijoiden suhteen olemme tehneet onnistuneita valintoja. Eri tehtäviin valittujen henkilöiden resursointi on onnistunut hyvin, ja meillä on projektissa mukana todella osaavia ja kyvykkäitä tekijöitä eri rooleissaan, mikä on onnistuneen projektin edellytys. Oman mausteensa projektiin on tuonut raaka-aineiden saatavuus ja hinnoittelu, mutta kaiken kaikkiaan fiilis on todella hyvä ja luottavainen, kuvailee Äijö tuntemuksiaan projektista.

– Nyt kun emme ole päässeet ulkomaille arviointivierailuille, olemme käyttäneet uusia tapoja arvioida prosesseja ja laitteita, kuten laitetoimittajilta saatujen testivideoiden muodossa. Meillä on joukossamme laajaa kokemusperäistä tietoa, joka auttaa laitteiden arvioinneissa, Leikkari kertoo.

Uuden tehtaan elinkaaren Leikkari näkee ulottuvan pitkälle tulevaisuuteen, mikä tuo jatkuvuutta liiketoiminnalle ja varmuutta tuottajien suuntaan.

– Uskomme yrityksenä siipikarjaliiketoiminnan tulevaisuuteen ja sen kasvumahdollisuuksiin, Leikkari kiteyttää. 

Lue myös muut atria tuottajat 3/2021 -lehden jutut täältä