Tautisuojaus nautatiloilla

03.04.2020 12:09

Välittävä asenne, arkijärki ja riskinarviointi ovat bioturvan kulmakiviä. Keskittymällä olennaiseen ehkäiset riskejä ja huomisen harha-askelia – huolellisilla on vähemmän tauteja.

Tautisuojauksen merkitys suurenee varsinkin tilakoon kasvaessa. Tärkeintä on varmistaa, että kaikilla ostettavilla pitoeläimillä on terveystodistus, joka käydään harkiten läpi jo ennen eläinten vastaanottoa. Välityseläimiä ostavan tilan on mietittävä tarkkaan eläinkiertonsa siten, ettei tartunta pääse siirtymään eläinryhmästä toiseen ja sairaat eläimet eristetään nopeasti ja riittävän tehokkaasti. 

Eläinten lastaus on syytä hoitaa niin, että tartunnat eivät leviä autosta navettaan. Eläimet on syytä viedä itse ulos. Ulos rakennettavat noutokarsinat varmistavat tautien pysymisen autossa. Niitä on syytä hankkia ainakin isoille maitotiloille. Naudan koronavirukselta suojautumisen varmistamiseksi hakupaikka on hyvä sijoittaa 200 metrin päähän navetasta, mikäli mahdollista. 

imagewgmzo.png

Tilan työtekijöitä ja vierailijoita varten on syytä varata kunnolliset käsien ja kenkien pesupaikat sekä riittävä tautisulku. Jalkineet ja suojavaatteet on pystyttävä vaihtamaan niin, ettei arki- ja työkenkien kulkureitit pääse risteämään. Navetan ulkopuoliseen liikkumiseen on myös kiinnitettävä huomiota. 

Salmonellatartunnoilta suojautumiseksi rehuvaraston on suojattava. Tuotantorakennusten lähiympäristö kannattaa raivata puhtaaksi jyrsijöille suojaa antavista tarvikkeista ja kasvillisuudesta. Jyrsijöitä on syytä torjua ja sen onnistumista seurata.  Rehuketju on puhdistettava siten, ettei siihen pääse kertymään salmonellalle otollisia rehuntähteitä, hyönteisiä tai lintujen ja jyrsijöiden ulosteita.  

"Hyvä varautuminen vähentää stressiä. "

Hoida ja ruoki eläimesi hyvin. Hyvinvoivat eläimet kestävät alhaista tartuntapainetta kohtuudella. Tarkkaile eläimiäsi. Selvitä kaikki poikkeamat viipymättä. Pyydä eläinlääkärisi aina, jos et tiedä, mitä teet. Huolehdi eläinten käsittelypaikat ja omat valmiutesi kuntoon jo etukäteen., jotta jokainen poikkeava eläin on saatavissa tutkittavaksi muutamassa minuutissa. 

 ETT:n nettisivuilta löytyy kattava ohjeet tiloille tautien kurissa pitämiseksi. Jokaisen tilan on syytä käydä ohjeet läpi, miettiä oman tilansa suurimmat riskit ja parhaat konstit niiden karsimiseksi. 

Herva Tuomas

Eläinlääkäri

Herva Tuomas

040 866 9252

Atria Nauta