”Säilörehu on meille arvotavaraa.” – Rehun säilöntää biologisilla säilöntäaineilla Harjun Maatalous Oy:ssä

12.05.2023 15:17

A-Rehu_Kofasil duo.jpg

Kahden yrittäjän, Kalle Mattilan ja Jukka Kohvakan, Harjun Maatalous Oy on toiminut Etelä-Savossa vuodesta 2012. Yhtiöllä on kaksi tilakeskusta, Pieksämäellä ja Haukivuorella. Tiloilla tuotetaan pihvilihaa. Nautoja on yli 1000 kappaletta, joista emolehmiä 250 kappaletta. Roduiksi ovat valikoituneet Limousine ja Angus. Yrittäjistä Jukka toimii kesäisin myös rehu-urakoitsijana.

Harjun Maatalous Oy:n peltopinta-ala on noin 600 ha, joista 150 ha laidunta, 50 ha viljaa ja loput rehunurmia. Tavoitteena on vankka omavaraisuus ja säilörehun varastoiminen 1,5–2 vuoden tarpeen verran. Säilöntäaineena tilalla on käytössä KOFASIL DUO, joka on ainutlaatuinen ja kautta maailman erittäin suosittu rehunsäilöntäaine. Tuotteen suosio perustuu sen helppokäyttöisyyteen, korkeaan saksalaiseen laatuun, lukuisiin erinomaisiin koetuloksiin ja käyttäjäkokemuksiin. KOFASIL DUO on oikea valinta aina silloin, kun vaarana on rehun lämpeneminen ja sitä myöten homeiden ja hiivojen kasvu.

- Meillä ruokinnan perustana on apilasäilörehu, joka on ylivoimaisesti tärkein komponentti. Muina apekomponentteina käytetään ohraa, tuoreleikettä, ohramallasrehua, perunaa ja leipomoteollisuuden sivujakeita. Kivennäisten tarve analysoidaan ja niitä käytetään ruokinnassa tarpeen mukaan. Muutoin ruokinta pyritään pitämään mahdollisimman vakaana ja muutoksia tehdään vain välttämättömiin tarpeisiin, kertoo Kalle.

Säilörehun korjuu sujuu ripeästi tehokkaalla ketjulla ja Jukan ammattitaidolla. Huippupäivänä rehusatoa on korjattu 90 ha alalta saman vuorokauden aikana. Rehusadosta tehdään aina analyysit ja niiden pohjalta suunnitellaan ruokinta. Ensimmäinen tieto korjattavan rehusadon laadusta saadaan jo ajosilppurin NIR-analysointilaitteiston lukemista. Rehun kuiva-ainepitoisuus ja sulavuus analysoidaan vielä tarkemmin laboratoriossa. Säilöntäaineet säilytetään sesongin ulkopuolella tilan pakastimessa, mistä ne otetaan käyttökaudella tarpeen mukaan traktorin jääkaappiin ja sieltä nopeasti käyttöön.

Rehunurmista pidetään myös korjuun yhteydessä huolta, eikä rehua niitetä alle 10 cm sänkeen. Näin varmistetaan rehun puhtaus ja seuraavan sadon hyvä kasvuun lähtö. Kostealla ilmalla rehua ei lähdetä korjaamaan, jotta korjattavan rehun kosteus pysyy aisoissa eikä pellon pintaan muodostu ajouria. Peltolohkosta riippuen säilörehusatoja korjataan yhdestä kolmeen per lohko. Rehun korjuuseen on tilalla mietitty myös kehitystoimia.

- Meillä on ollut pohdinnassa mikroannostelulaitteiston käyttöön siirtyminen. Sen tavoitteena on keveämpi kokonaispaino korjuukoneella ja raiteiden sekä tiivistymisen välttäminen, Kalle kuvailee.

Kun tavoitteena on olla säilörehun osalta omavarainen, on ensiarvoisen tärkeää, että säilörehu on laadukasta ja säilyy pitkään. Pitkällä säilymisajalla varmistetaan puskuri mahdollisille heikommille satovuosille. Hävikkiä pyritään välttämään kaikin keinoin, sillä hävikki lisää työtä ja arvokasta rehua menee hukkaan. Kun rehua ryhdytään ajamaan siiloihin, sitä jyrätään täyttövaiheessa jatkuvasti, mikä on osoittautunut onnistuneeksi ratkaisuksi. Biologisen säilöntäaineen käytön lisäksi siilon pintaan levitetään merisuolaa ennen peittelemistä. Merisuola onkin varsin kustannustehokas keino varmistaa, ettei kuiva rehu homehdu pinnalta.

Harjun Maatalous Oy:ssä on luotettu säilöntäainevalinnoissa jo vuosia KOFASIL DUOon. Tilalla on kokemusta myös happosäilönnästä mutta se ei ole enää houkutteleva vaihtoehto.

- Työturvallisuus ja ihmiset ovat tärkeimpiä. Koneita saa kaupasta, ne ovat vain rautaa. Säilörehua tehdään useimmiten pitkiä päivä ja väsyneenä, emmekä voi ottaa tarpeettomia riskejä hapon kanssa. Säilöntäaineen käyttö on kuitenkin välttämättömyys oikeanlaisen käymislaadun varmistamiseksi, siksi on päädytty käyttämään biologista vaihtoehtoa, sanoo Kalle.

KOFASIL DUO on kaikkeen nurmensäilöntään laajalla kuiva-ainealueella soveltuva biologinen säilöntäaine. Tuotteen tehokkaat Lactobasillus plantarum kannat ovat poikkeuksellisen nopeasti kasvavia ja ne kestävät erinomaisesti itse aiheuttamaansa happamoitumista koko säilöntäprosessin ajan. Lactobasillus buchneri bakteerit puolestaan muokkaavat aikaisemmin syntyneestä maitohaposta etikkahappoa, mikä varmistaa rehun säilyvyyden ruokinnan aikana. Tilan maataloustarvikehankinnat on keskitetty A-Kauppaan.

-Ostamme omasta firmasta, jossa hintataso on kohdillaan ja palvelu pelaa, kertoo Kalle.

Harjun Maatalous Oy:ssä katsotaan vahvasti tulevaisuuteen ja kehitetään tilaa ja sen tuotantoa määrätietoisesti. Tulevaisuuden suunnitelmiksi Kalle mainitsee omavaraisuuden, eläinten hyvinvoinnin ja tuotannon kehittämisen.

- Onneen ei ole oikoteitä ja perusasioiden on oltava kunnossa, jotta tilan kehittyminen ja tulevaisuuden näkymät ovat mahdollisimman valoisia. Aina jopa lähes kyllästymiseen asti puhutaan säilörehun laadusta, mutta tottahan se on ja äärimmäisen tärkeää kannattavuuden kannalta. Yhtään ei kannata säilörehun laadusta tinkiä, Kalle kiteyttää.

Tutustu tuotteeseen verkkokaupassa