Rehellistä, avointa ja vastuullista

22.06.2022 10:22

Vastuullisuudesta on tullut yhä merkittävämpi tekijä suomalaisten kuluttajien arjessa. Kuluttajat haluavat tehdä vastuullisia valintoja, mutta vastuullisuudesta huolehtiminen on valmistajien vastuulla. Suhtautuminen vastuullisuuteen voi olla joko vahvan arvopohjaista, maltillista, identiteetistään viestimistä tai välinpitämätöntä. Energiaa ei haluta enää käyttää liikaa vaihtoehtojen selvittämiseen, joten valinta tulee tehdä kuluttajalle helpoksi. (Kantar Mind Monitor 2022: Kuluttaminen ja vapaa-aika)

Atrialaisilla perhetiloilla tehdään päivittäin töitä, jotta kuluttajilla olisi vastuullista suomalaista lihaa helposti ostettavana. Tilatason työskentelyssä vastuullisuudella on tärkeä rooli. Yritysvastuu on sitä, että yritys ymmärtää oman toimintansa vaikutukset talouden lisäksi ympäristöön ja ihmisiin. Tämä kolmijako on yleisesti tunnustettu malli, ja siihen pohjautuu myös yritysten vastuullisuusraportointi.

s18_Vastuullisuus_huoneentaulu.jpg

Kirjoittaja

Sanna Kivimäki
Vastuullisuuspäällikkö
Atria Suomi Oy

Lue myös muut atria tuottajat 2/2022 -lehden jutut täältä