”Molemminpuolista sparrausta”

19.04.2022 09:59

Timo_Heikkila_sikatila_08.jpg

Pitkän linjan sikatilalliselle tärkeitä asioita Atrian tuotantoketjussa ovat ketjun toimivuus, taloudellinen vahvuus sekä huippuluokan asiantuntemus, jolla lihaketjua kehitetään ja ratkaisuja haetaan – tuottajaa kuunnellen.

Heikkilän suuri emakkosikala sijaitsee Ruskolla, keskellä omakotitaajamaa. Isäntä Timo Heikkilä on sukutilansa viidennen polven yrittäjä, joka on kehittänyt tilansa toimintaa jo reilut 30 vuotta – vuodesta 2013 lähtien Atrian tuottajana. Sikalassa on käytössä innovatiivisia ja kustannustehokkaita järjestelmiä muun muassa hajuntorjuntaan ja lämmön talteenottoon. Monia niistä isäntä on kehittänyt itse. Joitain ratkaisuja on hiottu yhteistyössä Atrian asiantuntijoiden kanssa. Heikkilä näkeekin roolinsa tuottajana myös ketjun kehityksen sparraajana.

– Olen sitoutunut ketjuun ja Itikka osuuskuntaan pitkällä aikavälillä. Kehitysideoita kulkee molempiin suuntiin kehitysryhmän jäsenten sekä A-Tuottajien edustajien kautta tuottajien pienryhmistä. Suhde osaaviin tilaneuvojiin ja hankintahenkilöihin on molemminpuolisesti positiivinen: opin heiltä ja he oppivat minulta, Heikkilä kertoo.

TIETOTAIDON POHJALTA

Tilalla käynnistettiin vuonna 2017 Atrian antibioottivapaata sianlihan tuotantoa ja nyt viimeistelyvaiheessa on osatilainvestointi vapaaporsitukseen. Investointi on saanut alkunsa Atrian suosituksesta, että sikaketjussa siirrytään hallitussa määrin vapaaporsitukseen.

– Isommiltakin pilottitiloilta on kerätty jo pari vuotta kokemuksia vapaaporsituksesta. Nyt on saatavilla riittävästi tietotaitoa, Heikkilä sanoo.

A-Rehun ja Atrian suuntaan Heikkilä on puolestaan jakanut omia havaintojaan ja tietojaan esimerkiksi Saksan lihaketjun ratkaisuista sekä vinkannut A-Rehua löytämistään kustannustehokkaista rehustusvaihtoehdoista.

Heikkilä on ollut pitkään mukana Suomen sikayrittäjät ry:n johtokunnassa ja toimii nyt yhdistyksen puheenjohtajana. Atria Sian kehitysryhmässä hän ei kuitenkaan vaikuta, vaan pitää sitä nuorempien, aktiivisten tuottajien vaikutuskanavana.

– Kyllä Atrian tuotantoketjulla on selvästi pisin katsantokanta tulevaisuuteen. Täytyy osata suunnata katse siihen kuluttajankuntaan, joka tulevaisuudessa ostaa tuotteitamme, Heikkilä pohtii.

VASTUULLISUUS JA TERVEELLISYYS EDELLÄ

Tuottajan etuna Heikkilä näkee myös sen, että Atria tukee tiloja vastuullisuuden kehittämisessä. Heikkilän tilalle on juuri valmistunut vapaaporsituksen showroom, ja isäntä toivottaa tervetulleeksi myös hyvin kriittisesti elinkeinoon suhtautuvat.

– Siat täytyy kasvattaa niin, että se kestää tarkkailun ja tutkimisen, Heikkilä jatkaa.

Heikkilä luottaa siihen, että Atrialla on kykyä ja halua, jolla kotimaisen sianlihantuotannon kannattavuushaasteeseen voidaan löytää ratkaisu – ruoan terveellisyyteen paneutumalla.

– Atrialla on huippuluokan ravitsemusosaamista ja vahvaa tuotekehitystä ruokaratkaisuissa. Uskon, että ratkaisua pitää hakea tutkimalla laajasti sianlihan suhdetta broileriin ja nautaan, Heikkilä sanoo. 

 

”Atrialla on huippuluokan ravitsemusosaamista ja vahvaa tuotekehitystä ruokaratkaisuissa.”

 

PERHETILAT:

  • Atrian tuotantoketjuun kuuluu noin 4 200 nautatilaa, noin 240 sikatilaa ja noin 100 siipikarjatilaa.
  • Atrian tuotantoketjuun kuuluminen mahdollistaa tuottajalle kehityksessä mukana olemisen ja vaikuttamisen muun muassa osuuskunnan jäsenyyden, tuotantosuunnan oman kehitysryhmän tai pienryhmien ja pilottihankkeiden kautta.
  • Toimivaan tuotantoketjuun kuuluvat sekä henkilökohtainen neuvonta että digitaaliset palvelut rehustukseen ja tuotannon kehittämiseen. Atrian tuotantoketjussa tuottaja saa näkyvyyttä ja arvostusta puhtaan kotimaisen ruoan tuottajana muun muassa pitkälle viedyn tilajäljitettävyyden kautta.

Lue myös muut teemajutut Atria Tuottajat 1/2022 -lehdestä alkaen sivulta 19