Jäljitettävyyden jäljillä

24.11.2022 15:23

Meillä Atrialla ruuan alkuperä on kunnia-asia, ja voimmekin ylpeänä sanoa, että tiedämme aina, mistä eläimet meille tulevat ja minne ne päätyvät. Mutta miten tämä on käytännössä mahdollista ja mitä hyötyä jäljitettävyydestä on ruokateollisuudessa? Kysyimme asiaa Atrian Suomen tuotantojohtaja Tauno Perälältä ja tuoteryhmäpäällikkö Eeva Juvalta.

MILLAISIA DIGITAALISIA RATKAISUJA TARVITAAN, ETTÄ JÄLJITETTÄVYYS ON MAHDOLLISTA?

Tauno Perälä: Kyse on kokonaisuudesta sekä koko vertikaalisen ketjun hyvästä hallinnasta ja yhteistyöstä. Yksi tärkeimmistä jäljitettävyyttä lisäävistä järjestelmistä on RFID (Radio Frequency Identification), eli radiotaajuinen etätunnistus. RFID-tunnisteisiin pystytään keräämään jatkoprosessien kannalta tärkeää ohjausdataa, kuten tila- ja painotieto sekä lihan koostumus. Tunnisteen avulla materiaali pystytään seuraavissa prosessivaiheissa jaottelemaan haluttuihin eriin sekä pitämään leikattujen erien jäljitettävyystieto hallussa prosessin loppuun saakka.

Myös prosessin taustalla toimivat tietojärjestelmät, kuten sikaleikkaamoon räätälöity MES-järjestelmä, ovat merkittävässä roolissa isojen datamassojen käsittelyssä ja materiaalivirtojen optimoinnissa. Nämä ratkaisut mahdollistavat sen, että prosessin lopuksi jäljitystieto saadaan printattua pakkauskoneen kalvo- tai etikettikirjoittimilla kuluttajapakkaukseen, ja näemme sen kaupan hyllyllä.

TOIMIIKO JÄLJITYS SAMALLA TAVALLA SIKA-NAUTA- JA SIIPIKETJUSSA?

Tauno Perälä: Sikalinjalla meillä on eniten teknologiaa käytössä, sillä vuoden 2016 sikaleikkaamoinvestoinnissa tehtiin mittava kehitysloikka myös digitaalisuuden osalta. Siellä jäljitettävyys oli yksi tärkeimmistä kriteereistä prosessien suunnittelussa. Nautalinjalla prosessi on samankaltainen, ja elektroniset korvamerkitkin, joista eläimen tiedot voidaan lukea suoraan tietojärjestelmään, ovat lisääntymässä. Naudan lihaa myös lajitellaan ruhotarkastajan antaman luokitustiedon perusteella tarkemmin, sillä kysyntä erilaisille tuotteille, esimerkiksi rasvapitoisuuden mukaan, on suurempaa kuin sianlihalla.

Siipikarjan osalta jäljitysteknologian osuus on vielä tällä hetkellä pienempi, ja jäljitystä suoritetaan paljon ajallisen erillään pidon avulla. Tämä johtuu siitä, että tiloja on vähemmän, jolloin erät voidaan logistisella suunnittelulla erottaa toisistaan. Uuden siipikarjainvestoinnin myötä RFID-teknologiaa käytetään myös erien ohjaamisen tukena. Pakkaus on samanlaista, oli sitten kyseessä siipikarja, sika tai nauta.

MITÄ HYÖTYÄ JÄLJITYKSESTÄ ON?

Eeva Juva: Merkittävin lisäarvo on läpinäkyvä tuotanto ja sen kautta luottamuksen kasvattaminen tuotteita ja toimialaa kohtaan. Luottamus on yksi merkittävimmistä tekijöistä kuluttajan ostopäätöksessä. Tutkitusti tilannimen mainitseminen pakkauksessa lisää kuluttajan luottamusta vastuullisuusasioissa, mikä lihantuotannon osalta tarkoittaa erityisesti eläinten hyvinvoinnista huolehtimista.

Nykyisen jäljitysprosessimme ja laitteistomme avulla pystymme myös vastaamaan nopeasti erilaisiin asiakastarpeisiin. Hiilijalanjäljen laskeminen on hyvä esimerkki siitä, mihin kaikkeen jäljitysdataa voi hyödyntää. Nyt kun esimerkiksi antibioottivapauden kysyntä maailmalla nousee, voimme järjestelmämme avulla helposti luoda kysyntää vastaavan tuotteen.

NÄIN JÄLJITYSKETJU TOIMII SIKATUOTANNOSSA

  1. Alkutuotannon data merkittynä eläimeen.
  2. FID-tunniste ruhokoukussa, johon tallennetaan tärkeitä ohjaustietoja mm. tila- ja painotieto sekä ruhon lihakkuus ja -luokitustieto.
  3. Koostumuksen mittaus ja lajittelu Autofoam-laitteistolla, josta tiedot RFID-tunnisteelle.
  4. Tilajäljitettävät tuotteet ohjataan eränä leikkaamoon, jossa leikatut lihat jaotellaan erillisiin laatikoihin. Kullekin laatikolle merkitään oma RFID-tunniste, jossa tilatieto säilyy. Tuloksena valmiiksi leikattua lihaa, jonka tunnisteesta nähdään, mistä se on tullut, mitä ja millaista se on.
  5. Automaattinen korkeavarasto sikaleikkaamossa auttaa materiaalivirtojen optimoinnissa.
  6. Ohjaus jatkoprosessiin tapahtuu erilaisissa logistissa kuljetusyksiköissä, tunnistetieto mahdollistaa eri tilojen tuotteiden erillään pidon.
  7. Pakkauskoneet merkitsevät oikeat tiedot lopputuotteeseen.
  8. Kuljetus
  9. Valmis täysin jäljitettävä tuote kaupan hyllyllä.

Lue myös muut atria tuottajat 3/2022 -lehden jutut täältä