Hyvin suunniteltu laidunnurmiseos luo pohjan onnistuneelle laiduntamiselle

17.03.2022 15:38

Onko tilallesi suunniteltu laidunstrategiaasi soveltuva laidunnurmiseos, vai perustatko laitumet ”vanhalta pohjalta”? Viljelyvyöhykkeen, maalajin sekä laiduntamisen intensiivisyyden perusteella tilallesi suunniteltu laidunnurmiseos luo pohjan koko laidunkauden ruokinnalle. Myös laiduntamiseen käytettävissä oleva pinta-ala sekä mahdolliset eri eläinryhmien ruokinnalliset tarpeet on huomioitava laidunnurmiseosta suunniteltaessa. Hyvässä laidunnurmiseoksessa on aikaisiin kasvuun lähteviä kasveja, tallauksen kestäviä kasveja sekä hyvän jälkikasvukyvyn omaavia kasveja hyvää ruokinnallista laatua unohtamatta.

Timotei on laidunnurmen peruskasvi

Timotei on useimmissa tapauksissa paras valinta laidunnurmiseoksen pääkasviksi. Eteläisen tyypin timoteit soveltuvat laidunnurmiseoksiin pohjoisia lajikkeita paremmin niiden voimakkaamman jälkikasvukyvyn ansiosta. Satoheinistä timotei lähtee keväällä kasvuun ensimmäisenä, joten timoteivaltaisilla nurmilla laiduntaminen päästään aloittamaan yleensä aiemmin. Timotei on ruokinnallisesti maittavaa ja sen talvenkestävyys on hyvä. Koska timotei on nurmiheinistä pintajuurisin ja arin esim. kuivuudelle, on sen kumppaniksi hyvä valita syväjuurisempia, paremmin kuivuutta kestäviä heinälajeja kuten nurminata tai englannin raiheinä. Englannin raiheinä-lajikkeissa on suuria eroja talvenkestävyydessä, joten lajikevalintaan on hyvä kiinnittää huomiota. Ruokonadan käyttö laidunseoksissa on melko vähäistä ja sen osuus seoksesta tulee pitää melko vähäisenä karkean rakenteensa ja huonomman maittavuutensa vuoksi. Laidunseoksiin soveltuu erinomaisesti myös matalakasvuinen niittynurmikka, joka kasvutapansa ansiosta täyttää hyvin laiduntamisesta syntyviä aukkoja ja vie täten kasvutilaa myös rikkakasveilta. Niittynurmikka kestää hyvin tallausta kuten myös punanata ja koiranheinä, joita voi ottaa seokseen mukaan pieninä määrinä ”lisukeheiniksi” varsinkin jos laiduntaminen on kovin intensiivistä.

Typensitojakasvit laitumissa

Perinteisimmistä typensitojakasveista valkoapila soveltuu parhaiten laidunnurmiin. Valkoapila lisääntyy osin rönsyjen avulla, joten se täyttää tehokkaasti myös aukkopaikkoja. Sillä on myös hyvä jälkikasvukyky ja maittavuus. Valkoapilan kasvuun lähtö on keväällä melko hidasta, joten nopeampikasvuinen sekä kasvupaikan suhteen melko vaatimaton alsikeapila voi myös olla hyvä valinta laidunten typensidontaan valkoapilan rinnalle. Puna-apila ei kestä laidunnusta yhtä hyvin kuin valkoapila.

Sini- ja rehumailasta käytetään laidunnurmissa meillä Suomessa melko vähän. Yksi syy tähän voi olla se, että niiden siementen saatavuus ei aina ole taattua. Mailasten viljely ja viljelyn tekninen toteutus on apiloihin verrattuna haastavaa. Ne ovat erityisen herkkiä tallautumiselle ja mailasen tulisi ehtiä kukkia kerran kesässä, jotta se säilyisi kasvustossa pitkäikäisenä. Mailasilla on samantyyppinen pitkä paalujuuri kuten puna-apilalla, joten niiden vaikutus laidunlohkojen maan rakenteeseen on erittäin edullinen.

Carbo-pilottitilojen laidunseoksista

Carbo- hiilineutraali nautaketju-hankkeen laidunpilottitiloilla käytännöt laidunnurmiseoksissa vaihtelevat. Osalla tiloista seosta on mietitty hyvinkin pitkälle ja osalla tiloista seos on valikoitunut sen mukaan, mitä paikalliselta toimijalta on kulloinkin ollut saatavissa. Paikallisuus on myös hyvä valintaperuste siemenseosta valittaessa; jos laji ja lajike on talvehtinut viereisellä siementilalla, talvehtii se todennäköisesti myös sinun tilallasi. Ainoana valintaperusteena se ei kuitenkaan ole järkevä. Melko yleistä on myös käytäntö, jossa sekä säilörehunurmet että laidunnurmet kylvetään täysin samalla tai lähes samalla siemenseoksella. Tämä käytäntö toimii kuitenkin vain melko harvassa tapauksessa. Oikein valitulla laidunnurmiseoksella voidaan pidentää laidunkautta, parantaa laidunten satotasoa sekä laidunruokinnan tehokkuutta merkittävästi.

Esimerkkejä laidunnurmiseoksista

Runsasmultaisille maille, intensiiviseen laidunnukseen emo- ja vasikkaryhmille:

 • 60 % eteläisen tyypin timotei
 • 15 % nurminata
 • 10 % englannin raiheinä
 • 8 % niittynurmikka
 • 4 % valko-apila
 • 3 % alsikeapila

Poudan aroille maille, intensiiviseen laidunnukseen emo- ja vasikkaryhmille:

 • 50 % eteläisen tyypin timotei
 • 15 % nurminata
 • 15 % englannin raiheinä
 • 5 % niittynurmikka
 • 5 % koiranheinä
 • 5 % valkoapila
 • 5 % alsikeapila

 

Kirjoittaja

Anu Rossi, Peltotieto Oy

Kirjoittaja toimii yrittäjänä ja kasvintuotannon asiantuntijana Peltotieto Oy:ssä ja on mukana toteuttamassa CARBO hiilineutraali nautaketju-hankkeen laidunpilottitoimintaa.

tutustu carbo-hankkeen toimintaan