”Edunvalvontaa katse pitkällä tulevaisuudessa”

08.04.2022 14:34

Risto Lahti.jpg

Omistajaosuuskuntien näkökulma on vahvasti läsnä Atrian alkutuotantoon liittyvissä päätöksissä niin Atrian, A-Rehun kuin A-Tuottajien hallituksissa. Se ei kuitenkaan ole ainoa tapa, jolla osuuskunnat vaikuttavat ketjun nykyhetkeen ja tulevaisuuteen.

Omistajaosuuskunnat ovat kivijalka, jonka varassa Atrian vertikaalisesta tuotantoketjusta on muodostunut se, mitä se on tänään. Osuuskunnan jäsenyyden kautta tuottaja sitoutuu toimimaan Atrian kumppanina ja saa nauttia osuuskunnan hyvästä voitonjakokyvystä, joka palkitsee pitkäjänteisesti sitoutuneita jäseniä. Omistajuus merkitsee myös päätösvaltaa. Kun Atrialla ja sen keskeisissä tytäryhtiöissä tehdään strategisia linjauksia, Itikka osuuskunnan, Lihakunnan ja Osuuskunta Pohjanmaan Lihan edustajat ovat päättämässä asioista yhdessä Atrian toimihenkilöiden kanssa.

Osuuskuntien tahtotila johti aikoinaan myös päätökseen rehuteollisuuteen panostamisesta. Rehun ansiosta Atria on liikkunut arvoketjussa askeleen verran kilpailijoitaan pidemmälle. A-Rehu on Suomen ainoa kotimainen tuottajien omistama rehuyhtiö.

– Omistajat näkivät rehustuksen niin merkittävänä tuotantoketjun osana, että se päätettiin hoitaa itse. Se on kasvattanut Atrian merkitystä arvoketjussa ja virkistänyt koko rehualaa luomalla kilpailua, mikä vaikuttaa sekä myytävän rehun hintaan että laatuun, kertoo Itikka osuuskunnan ja Lihakunnan toimitusjohtaja, Risto Lahti.

KONKREETTISTA VAIKUTTAMISTA

Viime vuonna osuuskunnat olivat aktiivisesti vaikuttamassa muun muassa nautaketjun uusiin kehitysaskeliin. Sika- ja siipikarjaketjun hyvien kokemusten perusteella naudanlihan tuottajille luotiin oma yhteistyöfoorumi.

– Osuuskunnat tekivät aloitteen nautaketjun omasta kehitysryhmästä, joka aloitti toimintansa vuonna 2021. Samoihin aikoihin olimme myös aktiivisesti mukana synnyttämässä Nautasuomea, joka tukee ja kehittää nautaketjua, Lahti sanoo.

Osuuskunnilla on Lahden mukaan velvollisuus katsoa myös pidemmälle tulevaisuuteen ja valvoa tuottajien etuja eri foorumeilla.

– Kyse on yli 100 vuotta vanhoista organisaatioista, ja maailma muuttuu jatkuvasti. Siksi meidän pitää edistää alan toimintaedellytyksiä ja tuoda tuottajanäkökulmaa päätöksentekoon tuottajien puolesta.

Tulevaisuuteen tähytään tälläkin hetkellä monella rintamalla: Eläinluototuksella mahdollistetaan ketjun tilojen tuotannon kehittäminen; osuuskunnat kannustavat stipendeillä korkeakouluopiskelijoita valitsemaan kotieläintalouden kehitykseen liittyvän lopputyön aiheen. Etsinnässä on myös isompia mahdollisuuksia, joilla pyritään parantamaan Atrian kilpailukykyä, sekä vahvistamaan voitonjakokykyä jäsenistölle.

– Itikka ja Atria ovat esimerkiksi mukana hankkeessa, jossa kehitetään tuulivoimapuistoa Atrian tehtaan yhteyteen Nurmoon. Lihakunta ja Itikka ryhtyivät myös ruokateknologiayrityksiin sijoittavan Nordic FoodTech VC:n pääomarahoittajiksi, koska haluamme nähdä, mihin suuntaan koko ruokajärjestelmä kehittyy pitkällä aikavälillä, Lahti havainnollistaa. Aktiivisuutta tarvitaan.

 

”Edistämme elinkeinon toimintaedellytyksiä ja tuomme tuottajanäkökulmaa päätöksentekoon tuottajien puolesta.”

 

OSUUSKUNNAT:

 • Atrian omistajaosuukuntien edustajat osallistuvat yhtiöiden päätöksentekoon Atrian, A-Rehun ja A-Tuottajien hallituksissa (omistusosuudet ja äänivallat vaihtelevat yhtiöittäin).
 • Atrian omistajaosuuskunnat
  • Itikka osuuskunta, perustettu
   v. 1914, 1 228 jäsentä (2020)
  • Lihakunta, perustettu v. 1903,
   2 065 jäsentä (2020)
  • Pohjanmaan Liha, perustettu
   v. 1934, 271 jäsentä (2020)
 • Voitonjaolla tuloutettu jäsenille vuonna 2020 lähes 8 milj. €:
  • Itikka osuuskunta
   4 613 610 €
  • Lihakunta
   3 055 123 €
  • Pohjanmaan Liha
   408 652 €

Lue myös muut teemajutut Atria Tuottajat 1/2022 -lehdestä alkaen sivulta 19