"Aika raakasti sanon, onnistuttiinko"

teemajuttu 2_2021_sika.jpg

Juha Savelalla on monta rautaa tulessa sekä kasvinviljelyn että eläintuotannossa parissa. Omat ja yhteisesti omistetut yritykset tukevat toistensa toimintaa.

Kun Savela peri Sastamalassa sijaitsevan viljatilansa vuonna 2001, peltoalaa alettiin voimakkaasti kasvattamaan. Nopeasti kävi kuitenkin ilmi, että viljantuotanto tarvitsee tuekseen kotieläintaloutta. Nyt Savelan Tila Oy:llä on viljelyksessä 570 hehtaaria peltoa, jonka sadolle riittää kysyntää Savelan ja yhtiökumppani Tomi Rannan yhteisessä lihasikalassa, Pekonia Oy:ssä. Pekoniassa kasvaa 5 500 lihasikaa, joten Savelan viljelyksille riittää kallisarvoista lietettä. Sikala puolestaan hyötyy riittävästä viljaomavaraisuudesta sekä turvatusta lietteenlevitysalastaSavelan yritystoimintaan kuuluvat myös osakkuudet lietteenlevityksiä hoitavassa Suomen Lannansijoitus Oy:ssä, ja broilereiden haudontamunia tuottavassa Emofarmi Oy:ssä. 

Pekonian asioiden johtamisessa Savelalla ja Rannalla on selkeä työnjako. Juha vastaa taloudesta, rahaliikenteestä, raporteista ja palkoista, kun taas Tomi, jolla on myös oma sikalayritys, vastaa tuotantoon liittyvistä asioista. Tilan kahdesta kokopäiväisestä työntekijästä toinen toimii Pekonian vastaavana sikalanhoitajana. Lisäksi tilalla on kaksi osa-aikaista työntekijää, jotka tekevät töitä myös Savelan ja Rannan muissa yrityksissä. 

– Pekonia ottaa tarvittavat tunnit ensin. Tarjoamme täydentävää työtä, ja saamme myös helposti lisäapua sikalaan, kun sitä tarvitaan, Savela kertoo. Tarkan tuntiseurannan ja budjetoinnin ansiosta tunnit eivät tapaa mennä yli tavoitteiden.  

Pekonia on mukana myös Atrian pilottiprojektissa, jossa vertaillaan useamman lihasikalan kesken kokonaistyöaikaa per lihasika, sekä eri työvaiheisiin käytettäviä työaikoja. Pekonia on pärjännyt vertailussa erittäin hyvin. – Työvaiheissa kiinnostaa esimerkiksi osastojen pesuun menevä aika. Vuosi sitten hankittu pesurobotti säästi karkeasti työaikaa 20 viikkotunnista kuuteen ja vapautti työvoimaa muihin tehtäviin, Savela kertoo. Työaikakirjauksia tehdään myös kännykällä, mikä tuo joustoa työvaiheesta tai yrityksestä toiseen vaihtamisessa. 

Savela johtaa sikatilaa lukujen ja vertailutiedon kautta. Hän laatii itse tulosdatan jokaisen viikon teuraskuormista, ja hyödyntää muuten Atrian ja lihasikalaverkoston vertailutietoraportteja. – Yleensä jo perjantai-iltana kysellään, miten viikon punnitukset ja mittaukset ovat onnistuneet. Nopea palaute on tärkeätä, Savela sanoo.  

Tuloksista käydään välitöntä keskustelua viestiryhmissä ja sitä jatketaan kuukausipalaverissa. Jos tavoitteisiin on päästy, palkkaan lisätään tulospohjainen bonus.  

–Vertailutiedon ansiosta työntekijät pysyvät mukana myös oman työn onnistumisessa. He sen työn ja onnistumiset tekevät, itse olen vain sparraajan ja tuen antajan roolissa, Savela sanoo. 

Tällä hetkellä kehityshuomio on tilan päiväkasvuissa.  

– Kasvuun vaikuttavat todella monet eri tekijät. Olemme esimerkiksi vertailleet osastojen viikoittaista rehunkulutusta verkoston muihin tiloihin, jotta syönnin kehittämistarpeen tarkka aikajana paljastuisi.  

Omaa työaikaansa Savela hallitsee antamalla selkeät työkokonaisuudet eteenpäin. Näin hänelle jää aikaa hoitaa pienet, sekavat ja selvittelyä vaativat työt, jotta kaikki tulee varmasti hoidetuksi. – Myös jatkuvien yllätysten hoitamiseen on etukäteen varattu aikaa, jotta kokonaisuus pysyy kurssissaan. 

 

"Jo perjantai-iltana kysellään, miten viikon punnitukset ja mittaukset ovat onnistuneet."

 

KOLME VINKKIÄ:

  1. Älä yliarvioi omia kykyjäsi työmäärän suhteen. Itsensä ruoskiminen ei johda mihinkään.
  2. Oman tilan vertailu muihin vastaaviin tiloihin joka saralla on tärkeää menestymisen kannalta. Tulokset ja luvut ratkaisevat, eikä niiden selittelyyn kannata keskittyä. Jos jollain osa-alueella menee keskivertoa huonommin, sitä pitää kehittää.
  3. Jos yritystoiminnalla on jatkaja tiedossa, aloita kokemuksesi ja osaamisesi siirtäminenja sukupolvenvaihdoksen miettiminenajoissa. Savelan sanoin: ”Maatila on jokaisella sukupolvella vain lainassa, ja oma osuus sukupolvien ketjussa tulee hyväksytysti suoritetuksi vasta, kun saan seuraavan sukupolven myös hyvään alkuun.” 

Lue myös muut teemajutut Atria Tuottajat 2/2021 lehdestä alkaen sivulta 19