Sonnihuutokauppa 2019

Atrian historian 15. siitossonnihuutokauppa 25.4.2019 pidettiin ensi kertaa läntisessä Suomessa Mikko Peuran tilalla Jalasjärvellä. Huutokauppa oli huipentuma noin vuoden kasvatustyöstäHuutokauppapäivää vietettiin ennätyslämpimässä säässä tunnelman ollessa korkealla heti alkumetreiltä.

Sonneja myytiin peräti 46 kappaletta 3935 euron keskihinnalla. Ennätyshinta rikottiin anguksessa, kun Männistön Päällikön hinta nousi 6500 euroon. Paras rodun keskihinta 4233 euroa oli simmentalilla, anguksen kiriessä seuraavaksi charolais kannoillaan. Limousin-ja hereford-sonnit myytiin kaikki.

Rotujen korkeimmat hinnat huutokaupassa (rotulyhenne, hinta, sonnin nimi, sonnin syntymätilan kasvattajat ja tilan sijaintipaikka):

Ab 6500 € Männistön Päällikkö , Ritva ja Reijo Kela, Suomussalmi
ch 5200 € KK Pamaus, Kerkko Kervinen, Sulkava
si 5000 € Pulkkalan Priha, Marko Heiskanen Vieremä ja Normosan Petrus, Mirva ja Mika Korpi, Kauhava
li 4500 € Puhakkalan Obelix, Joel Puhakainen, Juva
hf 4300 € APH Falcon, Hannele ja Juha Moisander; Orimattila

Huutokaupasta myymättä jääneiden sonnien listasta näet viimeiset jalostusarvot ja heinäkuun alussa päivitetyt hinnat. Sonneja koskevat tiedustelut: Susanna Vehkaoja 040 750 5167 (8.-12.7.19 Titta Jämsä 050 329 1364, 15.-19.7.19 sonnikauppa kiinni).

Sonnien Jälkimyyntilista 2.7.2019

Selkälihaksen ultraustulokset
Näin tulkitset rakennearvostelupisteet

Polveutumistodistukset 
(tässä kaikki huutokaupassa myynnissä olevien polveutumistodistukset, huom! jalostusarvot maaliskuun laskennan mukaiset, katso ne myyntilistasta)
Näin käytät polveutumistodistusta sonnin valinnassa

Kuvat sonneista
Sopimusehdot

Teurasominaisuuksien jalostusarvoindeksien tulkinta

Indeksit on laskettu teuraspainolle, ruhon lihakkuudelle sekä rasvaisuudelle. Mitä korkeampi teuraspaino- ja ruholuokka (lihakkuus) -indeksi, sitä parempi teuraslaatu. Rasvaisuusluokka-indeksin ollessa yli sadan, kertoo se eläimen periyttävän keskimääräistä rasvaisempaa ruhoa, mikä useimmiten on epätoivottavaa.

 Teurasominaisuuksien indeksien tulkinta: 
___________________________________________________________________
Indeksi     Teuraspaino                ruholuokka (EUROP)          Rasvaluokka
yli 100       nopea ruhon kasvu       lihaksikas                             runsas rasvainen
100            keskimääräinen            keskimääräinen                    keskimääräinen
alle 100     hidas ruhon kasvu        laiha                                      vähärasvainen
____________________________________________________________________
 

Siitossonnikasvattamon  teurasindeksitaulukosta voi nähdä, että kaikille sonneille ei ole indeksejä vielä julkaistu. Se johtuu siitä, että niiden arvosteluvarmuudet ovat liian matalia. Arvosteluvarmuus kuvaa indeksin luotettavuutta ja se muodostuu sitä korkeammaksi, mitä enemmän tuloksia on käytettävissä eläimeltä itseltään, sen sukulaisilta ja jälkeläisiltä. Julkaisuun tarvitaan yli 35 % arvosteluvarmuus, mikä on kuitenkin vielä matala ja tarkoittaa sitä, että indeksi voi vielä muuttua eläimen saadessa lisää tuloksia, esim. jälkeläisten kautta. Arvosteluvarmuus on hyvä, kun se on yli 60 % ja erinomainen, kun se on yli 85 %

Poikimahelppousindeksien tulkintaohjeita

Poikimahelppousindeksit lasketaan sekä lehmille että sonneille käyttäen kahta eri indeksiä. Molemmat indeksit tulkitaan niin, että mitä enemmän indeksi on yli sadan, sen helpommiksi ennustetaan poikimiset (HUOM! Syntymäpainoindeksi on sitä parempi, mitä pienempi luku on). Arvosteluvarmuuden ollessa liian alhainen, indeksin kohdalla näkyy pelkkä tähti.

"Poikimahelppous isänä"-indeksi: kertoo minkälaisia vasikoita eläin periyttää syntymisen helppouttaajatellen; esim. kuinka rotevia tai pitkulaisia jne. Poikimahelppousindeksi voi kertoa helpoista poikimisista, vaikka syntymäpainoindeksi olisi koholla.

"Poikimahelppous emänisänä"-indeksi: kertoo minkälaisia tyttäriä poikimiskyvyltään eläin periyttää. Poikivatko tyttäret helposti?

"Emoindeksi" kertoo minkälaisen kasvualustan emo-ominaisuudet tarjoavat vasikalle. Korkea emoindeksi kertoo eläimen periyttävän hyviä emo-ominaisuuksia tyttärilleen.

Jos olet valitsemassa lihakasvatuseläimille isää, kiinnitä huomiota Poikimahelppous -isänä-indeksiin. Jos olet valitsemassa uudistushiehoille isää, kiinnitä huomiota myös Poikimahelppous emänisänä- ja emoindeksiin.

Sonneja koskevissa asioissa voit olla yhteydessä Susannaan.

Vehkaoja Susanna

Kehityspäällikkö

Vehkaoja Susanna

040 750 5167

Luomu- ja emolehmätilat, siitoseläinvälitys (liharotuiset)