Säilörehun tuotantokustannuslaskuri

Säilörehun tuotantokustannus vaikuttaa ratkaisevasti lihanautatilan, emolehmätilan ja maitotilan kannattavuuteen. Selvittämällä oman tilan säilörehun tuotantokustannuksen ja vertailemalla tuotantokustannusta muiden tilojen tuotantokustannukseen, on mahdollista löytää uusia keinoja tilan kannattavuuden parantamiseksi. Säilörehun tuotantokustannuksen oleellisia osatekijöitä on hehtaarisato, konekustannus, tukikelpoisten peltojen osuus sekä peltojen hintataso. Konekustannukseen taas vaikuttaa suuresti koneiden käyttöaste.

Tämä laskuri on tehty kaikkien asiasta kiinnostuneiden käyttöön. Toivottavasti mahdollisimman moni tuottaja innostuu selvittämään tilansa säilörehun tuotantokustannuksen joko itsenäisesti, yhdessä asiantuntija kanssa, tai parhaimmillaan pienryhmässä yhdessä muiden tuottajien kanssa.

SÄILÖREHUN TUOTANTOKUSTANNUSLASKURIN VOIT LADATA TÄSTÄ


Laskelmaa saa vapaasti käyttää ja muokata, kunhan mainitsee, mistä laskuri on peräisin. Laskelman solut, joissa on kaavoja, on suojattu, ettei vahingossa poistaisi taulukon kaavoja. Kaavoista myös näet kuinka laskuri toimii. Suojauksen voi tarvittaessa poistaa ilman salasanaa.

Saadaksemme vertailutietoja tuotantokustannuksista, pyydämme sinua tallentamaan Laskurin yhteenveto-välilehdelle kerätyt tiedot alla olevasta linkistä avautuvaan nettikyselylomakkeeseen, niin saat vertailutiedot jälkikäteen sähköpostilla. https://www.lyyti.fi/reg/tuotantokustannuskysely

Laskurin on tehnyt Tomi Karsikas Atrialta. Laskurin kehittämisessä ovat olleet mukana myös muut Atria Naudan asiantuntijat sekä Valion ja Luken asiantuntijat. Myös ProAgrian ja Työtehoseuran ihmisiä on ollut mukana keskusteluissa matkan varrella. Erityiset kiitokset Valion Ilkka Pohjamolle, Luken Olli Niskaselle ja Arja Mustoselle vinkeistä ja kommenteista laskurin kehittämisessä. Kiitos myös Seinäjoen ja Nivalan tuottajaryhmille arvokkaista testikäyttäjien kokemuksista.

 

Laskelman käyttö

Syötä oman tilan tiedot sinisellä fontilla oleviin soluihin. Laskelman tekeminen kannattaa aloittaa syöttämällä peltoja koskevat tiedot Pelto-välilehdelle. Seuraavaksi kannattaa syöttää tiedot sadon määrästä ja laadusta Laskelma-välilehdelle. Sitten muuttuvat kustannukset. Tämän jälkeen kannattaa syöttää koneiden tiedot Koneet-välilehdelle ja rakennusten tiedot Rakennukset-välilehdelle ja työmenekkitiedot Työmenekki-välilehdelle.

Laskelman kustannuksien jaottelu poikkeaa hieman perinteisestä, katelaskelmista tutusta muuttuvat – työ – kiinteät -jaottelusta. Kustannukset on jaoteltu niin, että koneista ja työstä aiheutuvat kustannukset on koottu yhteen nippuun. Tämä on tehty sen takia, että viljelytoimenpiteiden tekemisen kustannukset olisivat mahdollisimman vertailukelpoiset esim. omia koneita tai urakoitsijoita käyttävien tilojen kesken.

Kun laskelma on valmis, voit tehdä laskelman sarakkeisiin Vaihtoehto B ja Vaihtoehto C erilaisia versioita laskelmasta. Voit esim. simuloida kuinka satotason nostaminen vaikuttaa tuotantokustannukseen. Voit myös arvioida oman konekustannuksen ja suuruutta suhteessa siihen millä hinnalla urakoitsija hoitaisi viljelytoimenpiteet. Tallentamalla laskurista eri versioita voit myös laskea mitä koneketjujen muuttaminen vaikuttaisi tuotantokustannukseen.

Jos haluat tehdä oikein tarkkaa vertailua erilaisten koneketjujen kustannuksista, sitä varten on kehitetty Työtehoseuran toimesta TTS-Kone -ohjelma. Se on erinomainen työkalu koneketjujen kustannusten vertailuun.  https://ttskone.tts.fi/