Kontraktsodling

Som kontraktsodlare får du mer

Åt våra egna kontraktsodlare garanteras att spannmålen hämtas oberoende av marknadsläget.  Förutom normala Hl vikt- och fukttillägg har odlaren fördel av proteinprissättning för alla typer av spannmål samt för vetet konkurrensutsätts priset för foder- eller brödkvalitet. För havresorter med stor kärna betalar vi ett sorttillägg.

För oss är kvaliteten det viktigaste kriteriet och till odlingsavtalet hör analys av spannmål. Kontraktsodlare betalar inga avgifter för små partier eller hanteringstillägg. På alla spannmålssorter har vi redan i flera år haft 14 dagars betalningstid från leverans.

 

Fördelar med kontraktsodling

  • Kontraktet garanterar att spannmålet har åtgång oavsett marknadsläge
  • Vi betalar garantipris för både spannmål och baljväxter
  • Sorttilägg på havre med stora kärnor
  • Sorttillägg på astronaute-ärter
  • Proteintillägg på alla spannmålssorter
  • Först i Finland med 14 dagars betalningstid på alla sorter.

Hur går man med i kontraktsodlingen?

  • Via (gör ett odlingskontrakt elektroniskt) kan man göra upp kontrakt med A-Foder på alla typer av spannmål och baljväxter och med olika kontraktsmodeller. Förtillfället är sidan ännu bara på finska men kommer att översättas till svenska.
  • Man kan även göra papperskontrakt med A-Foder på alla typer av spannmål och baljväxter och med olika kontraktsmodeller
    • Tag kontakt med Sören Stenroos +358 503201539 eller Joni Staffas +358 406431929

Gör ett odlingskontrakt elektronisktLadda ner odlingskontrakt att printa utHär hittar du A-Foders inköpspriser på spannmåLRekommenderade havresorter för kontraktsodlaren

 

Bekanta dig med de olika avtalsmodellerna som A-Foder erbjuder

Marknadspris:

A-Foder betalar A-Foders fabrikers dagspris för spannmål. Priserna är inte fastslagna utom dom är öppna. Utöver det höjs eller sänks priset enligt ikraftvarande kvalitetstillägg eller kvalitetsavdrag. Ikraftvarande kvalitetstillägg och -avdrag hittas på A-Foders internetsidor. Om A-Foder sköter frakten dras en fraktavgift av det slutliga priset. Om Odlaren levererar själv tillkommer ingen fraktavgift.

Fastpris:

A-Foder och Odlaren har avtalat om fasta priser enligt A-Foders notering för fastapriser. Utöver det höjs eller sänks priset enligt ikraftvarande kvalitetstillägg eller kvalitetsavdrag. Om A-Foder sköter frakten dras en fraktavgift av det slutliga priset. Om Odlaren levererar själv tillkommer ingen fraktavgift.

Prisintervallsavtal:

I prisintervallsavtalet förbinder sig parterna att följa prisintervallen på 10€/ton, vilket innebär att om A-Foders dagspris är mer än 10€/ton mer eller mindre än fastslaget fastpris, ändras det fasta priset med den mängd som överstiger 10€. Utöver det höjs eller sänks priset enligt ikraftvarande kvalitetstillägg eller kvalitetsavdrag. Om A-Foder sköter frakten dras en fraktavgift av det slutliga priset. Om Odlaren levererar själv tillkommer ingen fraktavgift.

Avtal med garantipris:

Med garantipris avses det lägsta priset under vilket priset inte kan sänkas. Å andra sidan om priset stiger över det garanterade priset till de dagspriser som A-Foder citerar, kommer priset att korrigeras till den högre prisnivån. Utöver det höjs eller sänks priset enligt ikraftvarande kvalitetstillägg eller kvalitetsavdrag. Om A-Foder sköter frakten dras en fraktavgift av det slutliga priset. Om Odlaren levererar själv tillkommer ingen fraktavgift.

 

Vanliga frågor

Innefattar kontraktet leveranstvång ifall skörden misslyckas?

Nej. Vid händelse av övermäktiga hinder skyddar våra kontrakt spannmålsodlaren. Till dessa hör bland annat skördeförlust, eldsvåda m.m. I sådana fall räcker det att meddela oss. Vi kräver under inga omständigheter t.ex. straffavgift.

Ifall skörden blir större eller mindre än vad som uppgetts i kontraktet, vad gör jag då?

I dessa fall är vi flexibla i maknads/portprisavtal med +/-25%. Vi har dock aldrig krävt att en kund ska leverera uteblivna spannmålsmängder, och vi kräver inte heller straffavgifter. Vi förstår att alla skördesäsonger är olika. I sådana fall räcker det att meddela oss.

Vad gör jag med odlingskontraktet för foderspannmål ifall vetet, kornet eller havret visar sig vara livsmedelsdugligt?

I dessa fall finns odlingskontraktet som säkerhet för spannmålsodlaren. Vi kan förmedla ditt spannmålsparti till den livsmedelsföretagare som betalar det bästa priset för ditt parti. På det här viset kan du vara säker på att du via oss alltid får det bästa priset för din spannmål.

Vad är den minsta mängden jag kan göra odlingskontrakt för?

Det finns ingen undre gräns men för att vi ska hämta spannmålet är minimipartiet 36,0 ton, vi kan även diskutera fram en lösning för ett mindre parti. Ifall du själv levererar spannmålet finns ingen undre gräns. Vidare kräver vi inget avdrag för små partier.

Vilka fördelar har odlingskontraktet?

Oavsett marknadsläget kan du med odlingskontraktet säkerställa att dina kontraktspartier har åtgång och vidare betalar vi även ett garantipris på 200e/ton för ärtor och bondbönor. Därtill betalar vi för all foderspannmål proteintillägg och för havre har vi ett sorttillägg för sorter med stora kärnor, sorterna ser du enligt listan. Utöver detta betalar vi även ett garantipris för spannmål, precis som för ärtor. Du kommer väl ihåg att analys av spannmålen alltid är gratis för kontraktsodlare.

Vad betyder garantipris?

Med garantipris avser vi det lägsta priset i kontraktet, under vilket priset inte kan sjunka oavsett marknadsläget. Ifall priset däremot höjs över garantipriset som noterats i A-Foders prislista korrigeras det till ifrågavarande, högre prisnivå. På det här visat vinner spannmålsodlaren alltid.