Mjölkgård

Mjölkgård

Världens bästa biff kommer från mjölkgården

Det nötkött som produceras i Finland härstammar till över 80% från mjölkrasiga nötdjur. Från mjölkgården kommer slaktkor och kalvar till slaktuppfödning. Att ta tillvara slaktkor och föda upp mjölkraskalvar i köttproduktionen är ett vettigt utnyttjande av resurser och sänker märkbart nötköttsproduktionens miljöpåverkan. I A-Foders produktsortiment finns ett omfattande utbud av foder för olika utfodringsformer till mjölkgårdar.