Slutuppfödare

Slutuppfödare

Nötköttsproduktionen i Finland grundar sig på både mjölk- och köttrasiga djur. Största delen av nötköttet kommer från mjölkrasiga djur medan en femtedel härstammar från köttras. Slutuppfödaren föder upp slaktdjuren från kalvstadiet. Kalven härstammar från endera en mjölk- eller dikogård. Mjölkraskalven kommer till slutuppfödaren via en kalvstation eller direkt från mjölkgården till köttnötsgårdens egna kalvstation. Köttrasdjuren kommer alltid direkt från dikogården till köttnötsgården slutuppfödning. Biffkalvarna föds i regel på våren och betar med korna ca sex månader. Därefter avvänjs de från sina mödrar och levereras med kalvförmedling till en specialiserad biffkalvsuppfödare eller så blir kalven kvar på födelsegården för slutuppfödning. Också en mjölkgård kan ha egen slutuppfödning. Då är det mjölkgårdens egna klavar som föds upp till slakt.