Avelstjuruppfödning

Avelstjuruppfödning

Att köpa en tjur från Atrias avelstjursuppfödning är ett tryggt val. Tjurarna testas för BVD, salmonella och mykoplasma bovis (A-nivå) och deras testiklar undersöks med ultraljud före auktionen. Tjurarna blir vana vid mångsidig hantering och tjurar med dåligt lynne eller exteriör utmönstras.

Atria Producenters avelstjursuppfödning flyttade till en ny plats när Mikko Peura övertog verksamheten år 2018. På hans gård finns 200 uppfödningsplatser. Alla tjurar genomgår en period av individuell foderintagsmätning före auktionen. Foderintaget mäts med hjälp av GrowSafe-teknik och registreras individuellt med hjälp av elektroniska öronmärken. Tjurarna vägs med ca 1 månads intervall.

I uppfödningsgruppen 2018-2019 finns tjurar från 21 gårdar och fem olika raser: angus, charolais, hereford, limousin och simmental. Den utmanande tidtabell vi hade i höstas när nya teststallet byggdes medförde att vi i år har med en del utfyllnadstjurar som inte kommer att bli sålda på auktionen. Utfyllandsdjuren är för unga och får inte sina avelsvärden i tid eller så har de för dåliga index för födelsevikten. Men de är ändå med i foderintagsmätningen och tillväxtvägningarna för att bidra till datainsamlingen. Tjurlistan uppdateras kontinuerligt under hela uppfödningsperioden. 

När tjurarna i slutet av mars får sina index för 1-årsvikten kan utmönstringen börja. Utgående från tjurars lynne, tillväxt och avelsvärde väljs de tjurar som går vidare ut till exteriörbedömning och därifrån vidare till testikelundersökning.

Årets tjurauktion kan inte ordnas på traditionellt sätt hos avelstjuruppfödarna, utan istället ordnas auktionen elektroniskt. Mer information finns på sidan Avelstjurauktion 2020.