Erinomainen porsastuotantotila

Ab WestFarm Oy

Tietoa tilasta: 

  • Osakkaat: Kjell-Göran Paxal, Tomas Långgård, Anders Lillandt ja Henrik Holm
  • Tilalla on neljä työntekijää
  • Tilan tuotantosuunta: porsastuotanto
  • Toiminta tilalla alkoi vuonna 2012
  • Tila on Suomen ja todennäköisesti koko maailman ensimmäinen täysin soijaton emakkosikala. Ruokinnassa käytetään vain rehuja, jotka sisältävät kotimaista valkuaista, kuten hernettä ja ohravalkuaisrehua Koskenkorvalta.

”Ennakkoluuloton ja kehitysmyönteinen tila, jonka tuottavuus on vuodesta toiseen erinomaisella tasolla. Tuloksissa korostuu myös erinomainen hävikin hallinta. Edelläkävijä soijattomassa ruokinnassa.”

WestFarm Oy:n osakkailla on vahva tahto olla ensimmäisten joukossa kehittämässä ja testaamassa uusia tuotantomenetelmiä. Rohkean kokeilun ja hienojen tuotantotulosten takana on osakkaiden välinen selkeä työn- ja vastuunjako sekä eläimistä huolehtiva osaava henkilökunta. Johtavana ajatuksena on tehdä asiat mahdollisimman yksinkertaisesti ja oikein – keep it simple. ”Onnistumisemme perustuu hyvään suunnitteluun, hyvään seurantaan ja hyvään henkilökuntaan, joka tietää aina, kenen puoleen kääntyä”, kertoo osakas Kjell-Göran Paxal.

Tila aikoo jatkaa soijattomalla ruokinnalla ja uskoo, että uutta kehitettävää löytyy aina. ”Soijattomuudessa oli aluksi omat vaikeutensa, mutta nyt tilanne on hyvä. Yhteistyö A-Rehun kanssa on ollut hyvää ja tiivistä, ja aiomme jatkaa samaa rataa.”

Sekä kuolleisuuden vähentämisessä että hyvissä tuotantotuloksissa tilan tärkeimpiä menestystekijöitä ovat olleet hyvä genetiikka, management ja rehustussuunnittelu. Tilalla arvostetaan myös suuresti kaikkia yhteistyökumppaneita.

”Emme olisi onnistuneet tässä yksin, ilman yhteistyökumppaneiden apua.”