Slaktsvinsproducent

Slaktsvinsproducent

I slaktsvinstallen kännetecknar en knorrig svans att grisen är välmående. Endast finska, svenska och norska grisar får behålla sina svansar och i andra delar av världen avkortas de. De flesta grisar har ett grönt märke i öronen. Detta indikerar att de inte har behandlats med antibiotika under hela sitt liv.

När smågrisen anländer till slaktsvinstallet väger den kring 30 kg . Grisen växer i slaktsvinstallet i ca 13 veckor. Under denna tid når den en vikt av 125 kg. Genetik, utfodring, omsorg och produktionsförhållanden är nyckeltal till framgångsrik tillväxt.