I Atria Svin kedjan används ett trerasprogram för aveln. Korsningsprogrammet kan påverka fertilitetsegenskaper, god djurhälsa och köttkvalitetsegenskaper. Moder- och fadersraser har egna avelsprogram för bästa produktionsresultat.