Värpnings-och kläckningsgård

Värpnings-och kläckningsgård

Avelsgårdens uppgift är att producera kläckningsdugliga ägg för broilerkedjan. Godkända ägg levereras två gånger i veckan till Atrias kläckeri. Arbetet på en avelsgård är arbetsintensivt och mycket krävande. Produktionsomgången börjar när djuren flyttas till gården från unghönsuppfödningen. I samband med flyttningen så kombineras tupparna och hönsen i samma flock. I flocken är ca 10% tuppar. Detta möjliggör produktion av befruktade ägg. Ett moderparti lägger ägg i cirka 40 veckor, varefter fåglarna slaktas.

Utrustning samt hallar tvättas och desinficeras under produktionsuppehållet. Uppehållet är 6-10 veckor beroende på år. Ett moderparti producerar cirka 2,2 miljoner kläckägg.

Kläckeriet producerar högsta möjliga kvalitet av broilerkycklingar av de kläckägg som levereras. Kläckeri processen tar 21 dagar. Ägg som kommer från avelsgårdarna placeras i kläckeriets vagnar. Vagnarna överförs till kläckeri maskinen på morgonen som den första fasen av arbetet. Efter 18 dagar vrids äggen från cellerna till skalkorgarna och tas till skalmaskinen. Efter tre dagar kläcks kycklingarna och kan räknas. Strax efter kläckningen transporteras de dagsgamla kycklingarna till en broileruppfödningsgård. I kläckeriet tvättas och desinficeras alla maskiner och utrustning efter att kycklingarna har skickats i väg.