Frön

Frön

Hos oss kan du införskaffa högklassigt certifierat utsäde för alla gårdar i hela Finland. Vår samarbetspartner är Tilasiemen. Du hittar landets bästa utsäde i vårt sortiment, med allt från spannmålsodling till vallväxter samt olje- och proteingrödor. Olika vallfrösorter finns tillgängliga i hela Tilasiemens urval både som rena eller individuellt anpassade blandningar.

A-Foder har varit involverat i utvecklingen av vallfröblandningar för nötgårdars behov. A-Foders vallfröblandningar har fått beröm av sina användare: de är genomgående säkra skördeproducerare och består av mycket frodiga, högkvalitativa vallsorter. "Både kvantitets-och kvalitetsmålen har uppfyllts", konstateras i användarundersökningen.

Be om mera information av
Sören Stenroos +358503201539

 

A-Foders vallfröblandningar

Smältbar energivall
Blandningen har komponerats för gårdar som eftersträvar ett maximalt smältbart och smakligt ensilage med goda produktionsresultat. Övervintrar utmärkt i hela Finland. 

Innehåller följande vallväxtsorter: Timotej, Tammisto II, 48 %, Timotej, Uula 32 %, Ängssvingel, Kasper 20 %.

Smältbar energivall + klöver
Blandningen har komponerats för gårdar som eftersträvar ett maximalt smältbart och smakligt ensilage samt goda produktionsresultat. Dessutom utnyttjas klöverns kvävebindning. 

Innehåller följande vallväxtsorter: Timotej, Tammisto II, 40 %, Timotej, Uula 24 %, Ängssvingel, Kasper 20 %, Rödklöver, Yngve/Saija 8 %, Alsikeklöver, Frida 8 %.


Satovarmanurmi
Blandningen har komponerats för gårdar som eftersträvar en riklig skörd och odlingssäkerhet också i varierande förhållanden utan att tumma på kvaliteten. Tillväxtrytmen i blandningens sorter är snabb, så blandningen är också väl lämpad som vall för tre skördar. 

Innehåller följande vallväxtsorter: Timotej, Tammisto II, 40 %, Timotej, Grindstad 24 %, Ängssvingel, Kasper 20 %, kanoner, Karolina 16 %.


Satovarmanurmi + klöver
Blandningen har komponerats för gårdar som eftersträvar en riklig skörd och odlingssäkerhet också i varierande förhållanden utan att tumma på kvaliteten. Tillväxtrytmen i blandningens sorter är snabb, så blandningen är också väl lämpad som vall för tre skördar. Dessutom utnyttjas klöverns kvävebindning. 

Innehåller följande vallväxtsorter: Timotej, Tammisto II 36%, Timotej, Grindstad 20 %, Ängssvingel, Kasper 16 %, Rörsvingel, Karolina 12 %, Rödklöver, Yngve/Saija 8 %, Alsikeklöver, Frida 8%.


Kvalitetsvall för tre skördar (
Kolmen korjuun laatunurmi)
Blandningen har komponerats för gårdar som eftersträvar en riklig skörd från linda som skördas tre gånger. Snabb tillväxtrytm, fibrer från Rörsvingel till den tredje skörden och med övervintrande rajgräs behövs mera socker och protein.

Innehåller följande vallväxtsorter: Timotej, Rubinia 56 %, Ängssvingel, Valtteri 16 %, Rörsvingel, Karolina 16 %, Engelskt rajgräs, Riikka/Birger 12 %.


Kompletteringssåddblandning (Täydennyskylvöseos)

Blandningen har komponerats för kompletteringssådd av alla ensilgevallar. Kompletteringssådden bör göras under det andra skördeåret. I blandningen har inte använts frön från Ängsvingel eller Rörsvingel, eftersom svinglarna övertar naturligt utrymme i vallen att växa. Rajgräs och Vitklöver gror väl upp till ytan vid sådden och fyller upp uppkomna öppningar i vallen.                                                                                                                                        
Innehåller följande vallväxtsorter: Timotej, Tammisto II 33 %, Timotej, Uula 33%, Engelskt rajgräs, Riikka/Birger 22 %, Vitklöver, Hebe/Sonja 11 %.


Dikogårdens betesblandning
Blandningen har komponerats för jordar i god kondition (pH och vattenekonomi) som betesblandning. Sorterna utgörs i fråga om eftertillväxt av de bästa Timotej- och Ängssvingelsorterna. Tålighet för nedtrampning i blandningen med Ängsgröe och Vitklöver. 

Innehåller följande vallväxtsorter: Timotej, Rubinia 56 %, Ängssvingel, Kasper 16 %, Engelskt rajgräs, Riikka/Birger 12 %, Ängsgröe, Balin 10 %, Vitklöver Hebe/Sonja 6 %.