Viktigt meddelande om djurförsäkringar

Det här meddelandet gäller Gruppdjursjukdomsförsäkringen och identifiering av försäkringstagare.

Pohjola Försäkringar kommer att ringa upp producenter.

Pohjola Försäkring Ab har en lagstadgad skyldighet att känna och kunna identifiera varje enskild försäkringskund.

A-Producenter Ab, Atria-Chick Ab och ÖK har tecknat ett avtal gällande försäkringssamarbete med Pohjola Försäkring Ab. Det innebär att nämnda företag tecknar och erbjuder Pohjola Försäkringar Ab:s Gruppdjursjukdomsförsäkring till sina producenter.

Pohjola Försäkringar Ab:s representant kommer att kontakta alla producenter, som har en djursjukdomsförsäkring i kraft.

Det är viktigt att ni producenter som kontaktas tar er tid att svara på samtalet från Pohjola Försäkringar, säger Tom Åstrand.

För att Gruppdjursjukdomsförsäkringen fortsättningsvis skall vara i kraft utan avbrott förutsätts att Pohjola Försäkringars representant ges möjlighet att identifiera sina försäkringstagare och kan göra en så kallad KYC-förfrågan (= Know Your Customer).

Om Pohjola Försäkringar inte kan identifiera en producent upphör Gruppdjursjukdomsförsäkringen att gälla för producentens produktionsdjur.

Med hälsning
Tom Åstrand
VD, Österbottens Kött