Daniel Klockars blir kundchef på A-Foder

Agrolog Daniel Klockars blir kundchef på svinsidan vid A-Foder på heltid från 1 januari 2021. Övergången från tjänsten vid Österbottens Kött har skett stegvis för bäst smidighet. Han är från tidigare välbekant med A-Foders tjänster, produkter och foderoptimering. 

– Nu ska jag koncentrera mig på foder. Mitt arbetsområde utökas till i huvudsak hela Österbotten, på både svenska och finska och med specialisering på svinfoder, säger han.

– Intryck från andra regioner i landet, problemlösning och foderutveckling gynnar producenterna. Svenska språket ger oss fördel i att kunna få input från de övriga nordiska länderna, kunskap vi kan förädla nationellt i vårt eget land. Synergieffekterna är många och det är oerhört intressant att vara med och utveckla näringens framtid.

A-Foder ägs av finländska bönder. Bolaget stärker hela tiden sin position på marknaden med kvaliteter som enbart inhemskt spannmål och utvecklingen av inhemska proteingrödor. Lägg därtill delvis antibiotikafri produktion och spårbarhet genom gårdsmärkta produkter.

– Vi pratar köttproduktion i världsklass, säger Klockars.

– Självförsörjningsgraden är viktig. Gäller främst livsmedel men också på fodersidan. Hörnstenen i A-Foders utfodringsplanering är att basera utfodringslösningar på gårdens producerade råmaterial.

– Vårt mål är bästa tänkbara foderoptimering!

Daniel Klockars bor i Munsmo, Korsholm, omgiven av fru, barn och ridhästar. Han är spannmålsodlare liksom tidigare generationer inom familjen. Och så har Daniel ett stort intresse för matlagning.

Daniel - Klockars foto.jpg

Daniel Klockars
A-Foder
Kundchef
Tfn: 040 0287 236
E-post: daniel.klockars@atria.com