Griskött också från ÖK-gårdar till Japan

Atria har skrivit kontrakt med ett företag i Japan, Aleph Inc och deras restaurangkedja Bikkuri Donkey, som ska börja använda Atrias antibiotikafria griskött i hamburgare.

Det japanska företaget satsar på kvalitet och fina råvaror. Det är också en orsak till att de ska börja köpa kött från Finland, där vi producerar kött av mycket hög kvalitet.

– Bra!, säger svinanskaffningschef Daniel Klockars vid Österbottens Kött.

Inom ÖK:s område har mellan 17 svingårdar ingått avtal om NONAB, antibiotikafri svinproduktion, med Atria.

– Vid födseln får grisen ett speciellt öronmärke och ifall märket är kvar vid ankomsten till slakteriet i Nurmo är det bevis på att djuret inte har behandlats med antibiotika under uppfödningstiden, upplyser Klockars.

Sett till Europa har Finland en av den lägsta antibiotikaförbrukningen redan idag och ett gott hälsoläge bland svinen. Atria är världsledare inom spårbarhet på köttprodukter.