ETT om människans coronavirus och produktionsdjur

Läs ETT:s publikation om hur producenter bör förhålla sig till det rådande läget