Det är en ära och glädje att producera mat

30.03.2020 15:39

Under de senaste veckorna har vi som individer, samfund, nationer och i slutändan hela mänskligheten, ställts inför flera grundläggande saker i vårt sätt att leva - betydelsen av  tillgång till mat, hälsa och trygghet har fått en ny innebörd. Saker som vi tidigare tagit för givet har nu plötsligt blivit vårt eget ansvar att måna om.  

Atria är en viktig del av den nordeuropeiska matförsörjningen. Atrias förmåga att anpassa sig och fungera under alla omständigheter påverkar miljoner människors liv och välbefinnande. Det har varit smått förbryllande att följa med den förändringsprocess som företaget genomgått och hur smidigt Atria har ställt om sin verksamhet från februari månads vardagslunk till mars månads produktionsintensitet. Vi har lyckats upprätthålla och till och med förbättra vår tillverkningskapacitet under exceptionellt krävande omständigheter. 

Omställningen av produktionen har säkert till viss del underlättats och gett oss fördelar i och med att vi i egenskap av livsmedelsföretag alltid kämpar mot ”osynliga fiender” för att garantera att våra produkter är säkra. Även en så vardaglig sak som att tvätta händerna är en självklarhet för oss.

Atrias utmaning lyder: ” Vi producerar trygg och säker mat för människor som arbetar under exceptionella förhållanden. Varje dag.” 

Tanken slår mig ibland att Atrias personal består av människor som är beredda att möta utmaningar och som presterar på topp i pressade situationer. Atrias utmaning lyder: ”Atria producerar trygg och säker mat för människor som arbetar under exceptionella förhållanden. Varje dag.” Vår personal har antagit utmaningen och arbetet har skötts bra! 

Vi får väl utgå ifrån att undantagsförhållanden fortsätter ännu en tid. Atria kommer att klara sig bra även i denna situation, bara vi ser till att vara tydliga i vår kommunikation och söker enkla lösningar på hur verksamheten kan anpassas till rådande förhållanden. Ingen vet hur länge situationen kräver dessa specialarrangemang eller vilka ytterligare åtgärder som behövs för att återfå kontrollen. Men ett är säkert – i något skede får vi läget under kontroll. Vår uppgift är nu först och främst att följa de direktiv och instruktioner som Atria och myndigheterna ger oss.

Viktigast är nu att hålla oss själva och närstående friska. God mat som höjer humöret hjälper oss vidare – det finns just nu god efterfrågan på båda sakerna. 

Gröhn.jpgSkribent Juha Gröhn