Kjell-Göran Paxal premierades

Ett stort Grattis riktas till Kjell-Göran Paxal, som vid Finlands Svenska Andelsförbunds jubileumsseminarium premierades med guldmedalj i förgyllt silver. Det är Andelsförbundets högsta hederstecken, som beviljas för långvarig och synnerligen förtjänstfull verksamhet för kooperationen.

Andelsförbundet utser vem som premieras. Ära den som äras bör och motiveringen löd:

”Kjell-Göran Paxal är en påverkare som har länge fungerat i betydande förtroendeuppdrag: för det första som styrelsens ordförande inom Österbottens Kött sedan 2010 och för det andra som styrelseledamot i Atria sedan 2012. Dessutom är han en person som har ett stort förtroende bland producenter och har således erhållit inflytelserika uppdrag”

Utdelningen ägde rum vid Finlands Svenska Andelsförbunds jubileumsseminarium på Svenska dagen, den 6 november 2019. Utmärkelsen består dels av en större medalj och dels en nål att fästa på kavajkragen.

Bilden på Kjell-Göran är tagen vid ÖK:s förvaltningsrådsmöte i början av december. Där syns också nålen på kavajkragen.

KG 2.jpg