Lihakunnan alueelle myönnetyt stipendit vuonna 2020

Lihakunta myönsi neljälle stipendihakemuksen lopputyöstään jättäneelle hakijalle stipendin vuodelta 2020.

Linkeistä pääsee tutustumaan lopputöihin.

Anttonen Johanna, Joroinen
Helsingin yliopisto, maataloustieteet 2020

Lihanaudan residuaalisen syönnin määrittämisen optimointi
Kauhanen Riku, Leppävirta
Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Luonnonvara- ja ympäristöala
Agrologi (AMK), maaseutuelinkeinojen tutkinto-ohjelma 2019

Säilörehun ja laidunnurmen tuotantokustannukset case emolehmätiloilla

Kumpulainen Sanna, Siilinjärvi
Helsingin yliopisto, maataloustieteet 2020

Rodun ja kasvatusajan vaikutus liharotuisten nautojen teurasominaisuuksiin sekä lihan syöntilaatuun

Malvisto Anne-Mari, Jyväskylä
Helsingin yliopisto, taloustieteen osasto, maatalousekonomia, 2020

Säilörehun yksikkökustannus ja siihen vaikuttavat tekijät – tapaustutkimus keskisuomalaisilla emolehmätiloilla