TuIsNa -Tuottava itäsuomalainen naudanlihantuotanto

Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan ELY-keskusten alueella toteutettavan hankkeen päätavoitteina on turvata edellytykset naudanlihaa tuottavien tilojen jatkuvuudelle, parantaa kotimaisen naudanlihan tuotannon kilpailukykyä kokonaisuutena ja varmistaa korkealaatuisen kotimaisen naudanlihan saatavuus kuluttajille myös ensi vuosikymmenellä.

Pääkohderyhmänä on kaikki hankealueen liharotuisten nautojen kasvatukseen erikoistuneet tilat, mutta myös kaikki muut lihanautatilat.

Hanketta hallinnoi A-Tuottajat Oy, osatoteuttajana Luonnonvarakeskus. 

Toiminta

Parhaat käytännöt: tavoitteena on kiteyttää naudanlihan tuotannon eri osa-alueilta toimintamalleja, jotka tuottavat myös parhaan taloudellisen tuloksen niin emolehmätuotannossa ja teurasnautojen loppukasvatuksessa kuin vasikkakasvatuksessakin. Todentaa myös nurmituotannon parhaiden käytäntöjen vaikutus naudanlihantuotannon taloudelliseen tulokseen.

Lisäksi tavoitteena on luoda toimintamallien pohjalta käytännönläheiset tuotannonmittarit, joilla lihatilayrittäjä voi arvioida ja kehittää tuotantoansa.

Karjamanagement tarkoittaa karjanhoidon taitoa eli eläinten hoidon osaamista ja eläintuotannon hallintaa.

Hankkeen tavoitteena on selvittää uusia tuotantoratkaisuja, jotka varmistavat tuotannon kustannustehokkuutta ja parantavat eläinten hyvinvointia ja terveyttä.
Hankkeen tavoitteena on kehittää lihatilayrittäjien ja yrityksissä työskentelevien työntekijöiden taitoja eläinten käsittelyssä ja havainnoinnissa.

Nautatietoa syventävät selvitykset -osiossa tavoitteena on lisäksi tuottaa uutta tietoa naudanlihan tuotantoon vaikuttavista tekijöistä ja uusista ratkaisumalleista, joita voidaan soveltaa suomalaisessa naudanlihan tuotannossa.

 • Nestemäisen juustoheran käyttö vasikoiden juomarehun raaka-aineena tilatasolla
 • Liharotuisten siitossonnien syöntikyvyn ja kasvun yhteys
 • Emolehmätuotannossa käytettävän eläinaineksen tehokkuuden optimointitavat tulevaisuudessa
 • Itä-Suomen emolehmätilojen laidun-, vesi ja kuivikemahdollisuudet
 • Edullisempaa rakentamista kylmäkasvatukseen ja emolehmätuotantoon (asiantuntijariihi)

Hanke tarjoaa tiloille

 • Pilottitilakartoitukset (kartoitukset ja mallien kiteytys)
 • Pienryhmät ja ”pellonpiennar”-päivät (toimintamallien jalkautus)
 • Vierailut (tutustuminen referenssikohteisiin)
 • Ulkomaanmatkat (tiedonkeruu ja tutustuminen)
 • Seminaarit / luentotyyppiset tilaisuudet (hankeyhteistyö)
 • Raportoidut selvitykset, vertailut ja testit
 • Kirjalliset materiaalit
 • Sähköinen julkaiseminen ja nettisivut 

Lisätietoja:

Jokinen Marko

Projektipäällikkö

Jokinen Marko

040 750 6182

marko.jokinen@atria.com

NurmiNauta, TuIsNa ja TuPoNa

hankkeet_vaaka.JPG

 

TuIsNa ja TuPoNa hankkeet ovat julkaisseet materiaaleja nautatilojen käyttöön

Tutustu materiaaleihin tästä