Lääkkeiden käyttötarpeen vähentämisellä kilpailukykyä sianlihantuotantoon

Hankkeella vastataan tämän hetken megatrendeihin. Hankkeen avulla maaseutuyritykset saavat valmiuksia vastata kuluttajien kysyntään ja arvostuksiin tuottamalla laadukasta ruokaa ja parantamalla eläinten hyvinvointia.

Hanke pyrkii joustavaan, mutta parhaiden tulosten kannalta myös välttämättömään yhteistyöhön sikatalousyrittäjien, tutkimuksen ja lihateollisuuden kesken, jossa tärkeimpänä tavoitteena on löytää yhdessä parhaita käytäntöjä eläinten terveydentilan ja hyvinvoinnin parantamiseen ja sitä kautta edelleen vähentää eläinten lääkitystarvetta ja lääkityksiä.

Hankkeen kesto on 2 vuotta. Hanke koostuu kahdesta eri työkokonaisuudesta, jotka keskittyvät lääkkeiden käyttömäärien ja -syiden ja seurausten kartoittamiseen ja parhaiden käytäntöjen luomiseen ja julkaisemiseen. Hanke toteutetaan Etelä-Pohjanmaan, Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Pohjanmaan ELY -keskusten alueilla. 

Hankketta hallinnoi A-Tuottajat Oy, osatoteuttajana Helsingin yliopisto.

Lisätietoja:

Immonen Niina

Projektipäällikkö

Immonen Niina

040 482 5895

niina.immonen@atria.com

Vapaaporsituksella parempaa hyvinvointia

 

lääkkeidenkäytön vähentäminen_2.JPG